Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Maizes ražošanā nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju”
Title in English “Opportunities of transportation raw material required for bread production to Georgia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Lekt.J.Kuškins
Abstract Bakalaura darba autore Kristīne Spūle izstrādāja darbu, kura temats ir „Maizes ražošanā nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju”. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt maizes ražošanai nepieciešamo izejvielu transportēšanas iespējas uz Gruziju, lai noteiktu piemērotāko transportēšanas veidu. 1.nodaļā darba autore apskata maizes ražošanai nepieciešamās izejvielas un transportēšanas specifiku, transportēšanas veidus, ar kuru palīdzību minētās izejvielas tiek pārvadātas, un kādas formalitātes jāievēro graudaugu pārstrādes produktu transportēšanai, kā arī tiek izpētīti pārvadājumu nosacījumi, kas jāievēro, transportējot attiecīgās ražošanas izejvielas no Latvijas uz Gruziju. 2. nodaļā autore analizē Latvijā pieejamos starptautiskos transporta pakalpojumus, apskata uzņēmumus, kas šos pakalpojumus sniedz, veic transporta veidu risku analīzi. Risku analīzes rezultātā autore secina, ka, izmantojot tieši autotransportu, transportēšanas risku ir vismazāk. Nodaļas beigās tiek apskatīti potenciālie pārvadājumu maršruti, izejvielu transportēšanai no Latvijas uz Gruziju. Analizējot potenciālos maršrutus, tiek secināts, ka ar dzelzceļa transportu kravu piegādāt Tbilisi, Gruzijā var visātrāk. 3.nodaļas ietvaros tiek veikts 5 transporta uzņēmumu novērtējums, kā rezultātā tiek secināts, ka piemērotākais transporta pakalpojumu sniedzējs kravas piegādei no Latvijas uz Gruziju, ir uzņēmums SIA „Kreiss”. 3.nodaļas beigās autore veic autotransporta SVID analīzi, lai novērtētu, ar kādām autotransporta stiprām un vājajām pusēm, kā arī iespējām un draudiem jārēķinās, organizējot kravas piegādi. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 76 lappuses. Tajā iekļauti 10 attēli, 8 tabulas un 1 pielikums uz 1 lappuses. Darbā izmantotas 68 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Gruzija autotransports dzelzceļš milti ražošana graudaugi pārvadājumi
Keywords in English Georgia Tbilisi transportation freight cargo chipment raw materials food production
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 12:45:22