Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Krājumu vadīšana starptautiskos elektropreču piegādes procesos”
Nosaukums angļu valodā “Stock management in international electrical goods supply processes”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Starčenko
Recenzents Mg.oec.J.Hudenko
Anotācija Bakalaura darba autors Artūrs Rostokins izstrādāja darbu, kura temats ir „ Krājumu vadīšana starptautiskos preču piegādes procesos”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāta krājumu vadības stratēģija elektropreču tirdzniecības un izplatīšanas uzņēmumiem Latvijā. Šī darba ietvaros autors veica pētījumu par elektropreču importēšanu no Ķīnas uz Eiropas Savienības valstīm caur Latviju, transportēšanas un uzglabāšanas operācijām izmantojot globālo integrēto loģistikas pakalpojumu sniedzēju servisu. Darba rezultātā autors izstrādā uz Min-Max krājumu vadības metodes balstītu krājumu vadības stratēģiju, kas salīdzinājumā ar pašlaik izplatītāko krājumu vadības stratēģiju elektropreču izplatīšanas uzņēmumos, ievērojami uzlabo krājumu aprites koeficentu, pasargā uzņēmumu no liela iesaldētā kapitāla zaudēšanas riska un sniedz iespēju uzņēmumam operatīvāk pārslēgties uz progresīvāku tehnoloģiju pieprasījuma tendencēm Eiropas tirgū. Darba apjoms ir 60 lpp. Tas satur 6 attēlus, 20 tabulas, izmantotais vienību skaits bibliogrāfiskajā sarakstā ir 19. Darbs satur 3 pielikumus, kur katrs pielikums ir uz vienas lapas. Darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, kur pirmā nodaļa ir teorētisko un profesionālo zināšanu izklāsta nodaļa, otrā nodaļa ir analītiskā apskata un pētījuma nodaļa, un trešā nodaļa ir projekta/ekonomisko aprēķinu nodaļa.
Atslēgas vārdi Krājumu vadīšana, krājumu apgrozījumus, starptautiskā transportēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Stock management, inventory turnover, international transportation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 11:25:26