Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Krājumu vadīšana starptautiskos elektropreču piegādes procesos”
Title in English “Stock management in international electrical goods supply processes”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Starčenko
Reviewer Mg.oec.J.Hudenko
Abstract Bakalaura darba autors Artūrs Rostokins izstrādāja darbu, kura temats ir „ Krājumu vadīšana starptautiskos preču piegādes procesos”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāta krājumu vadības stratēģija elektropreču tirdzniecības un izplatīšanas uzņēmumiem Latvijā. Šī darba ietvaros autors veica pētījumu par elektropreču importēšanu no Ķīnas uz Eiropas Savienības valstīm caur Latviju, transportēšanas un uzglabāšanas operācijām izmantojot globālo integrēto loģistikas pakalpojumu sniedzēju servisu. Darba rezultātā autors izstrādā uz Min-Max krājumu vadības metodes balstītu krājumu vadības stratēģiju, kas salīdzinājumā ar pašlaik izplatītāko krājumu vadības stratēģiju elektropreču izplatīšanas uzņēmumos, ievērojami uzlabo krājumu aprites koeficentu, pasargā uzņēmumu no liela iesaldētā kapitāla zaudēšanas riska un sniedz iespēju uzņēmumam operatīvāk pārslēgties uz progresīvāku tehnoloģiju pieprasījuma tendencēm Eiropas tirgū. Darba apjoms ir 60 lpp. Tas satur 6 attēlus, 20 tabulas, izmantotais vienību skaits bibliogrāfiskajā sarakstā ir 19. Darbs satur 3 pielikumus, kur katrs pielikums ir uz vienas lapas. Darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, kur pirmā nodaļa ir teorētisko un profesionālo zināšanu izklāsta nodaļa, otrā nodaļa ir analītiskā apskata un pētījuma nodaļa, un trešā nodaļa ir projekta/ekonomisko aprēķinu nodaļa.
Keywords Krājumu vadīšana, krājumu apgrozījumus, starptautiskā transportēšana
Keywords in English Stock management, inventory turnover, international transportation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 11:25:26