Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas mazo uzņēmumu eksporta iespējas Itālijā”
Nosaukums angļu valodā “Latvian small businesses’ export opportunities in Italy”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof.A.Orlovska
Anotācija Maģistra darbu „Latvijas mazo uzņēmumu eksporta iespējas Itālijā” maģistra grada starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dina Bartule. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz izstrādāto potenciālo eksporta produktu noteikšanas modeli un atbilstoši tam veikto Itālijas tirgus pieprasījuma analīzi, noteikt jaunas eksporta iespējas Latvijas uzņēmumiem Itālijā un izstrādāt eksporta veicināšanas pasākuma projektu konkrētai uzņēmumu grupai. Darba pirmajā daļā tiek raksturots mazo inovatīvo uzņēmumu sektors un eksporta atbalsta pasākumi, un tiek izstrādāts potenciālo eksporta produktu (nišas) noteikšanas modelis konkrētam tirgum. Darba otrajā daļā, pamatojoties uz Itālijas ekonomiskās situācijas, biznesa vide un tirgus pieprasījuma analīzes pēc iepriekš izstrādātā modeļa, tiek noteikta Latvijas potenciālā eksporta produkcija Itālijas tirgum. Darba trešajā daļā tiek veikta Latvijas modes jomas produktu eksporta uz Itāliju iespēju analīze, iespējamo eksportētāju izvēle un eksporta uzsākšanas grūtību analīze. Darba ceturtajā daļā, pamatojoties uz iepriekš veikto pētījumu un izdarītajiem secinājumiem, tiek izstrādāts Latvijas modes jomas uzņēmumu eksporta veicināšanas Itālijā pasākuma projekts. Maģistra darba apjoms ir 104 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 12 attēli, 2 pielikumi uz 3 lpp. un 89 bibliografiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām – teorētiskās, analitiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Atslēgas vārdi mazie uzņēmumi, eksports, modes preces
Atslēgas vārdi angļu valodā small businesses, export, fashion goods
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 11:22:40