Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Latvijas mazo uzņēmumu eksporta iespējas Itālijā”
Title in English “Latvian small businesses’ export opportunities in Italy”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor V.Ozoliņa
Reviewer Asoc.prof.A.Orlovska
Abstract Maģistra darbu „Latvijas mazo uzņēmumu eksporta iespējas Itālijā” maģistra grada starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Dina Bartule. Maģistra darba mērķis ir, pamatojoties uz izstrādāto potenciālo eksporta produktu noteikšanas modeli un atbilstoši tam veikto Itālijas tirgus pieprasījuma analīzi, noteikt jaunas eksporta iespējas Latvijas uzņēmumiem Itālijā un izstrādāt eksporta veicināšanas pasākuma projektu konkrētai uzņēmumu grupai. Darba pirmajā daļā tiek raksturots mazo inovatīvo uzņēmumu sektors un eksporta atbalsta pasākumi, un tiek izstrādāts potenciālo eksporta produktu (nišas) noteikšanas modelis konkrētam tirgum. Darba otrajā daļā, pamatojoties uz Itālijas ekonomiskās situācijas, biznesa vide un tirgus pieprasījuma analīzes pēc iepriekš izstrādātā modeļa, tiek noteikta Latvijas potenciālā eksporta produkcija Itālijas tirgum. Darba trešajā daļā tiek veikta Latvijas modes jomas produktu eksporta uz Itāliju iespēju analīze, iespējamo eksportētāju izvēle un eksporta uzsākšanas grūtību analīze. Darba ceturtajā daļā, pamatojoties uz iepriekš veikto pētījumu un izdarītajiem secinājumiem, tiek izstrādāts Latvijas modes jomas uzņēmumu eksporta veicināšanas Itālijā pasākuma projekts. Maģistra darba apjoms ir 104 lpp., kur ir iekļautas 12 tabulas, 12 attēli, 2 pielikumi uz 3 lpp. un 89 bibliografiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no četrām nodaļām – teorētiskās, analitiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Keywords mazie uzņēmumi, eksports, modes preces
Keywords in English small businesses, export, fashion goods
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 11:22:40