Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Personal Income Tax Application“
Autors Alvīne Bērziņa
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme
Recenzents T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Anotācija Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošana ir sarežģīts process, kas nemitīgi tiek pilnveidots, mainoties sociālajai un uzņēmējdarbības videi. Bakalaura darbā “Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanas pilnveidošana” tiek analizēta esošā nodokļu sistēma un notiekošie pilnveidošanas procesi, tiek izvirzīti priekšlikumi uzlabojumu turpmākai veikšanai. Pētījuma objekts – Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Pētījuma priekšmets – Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanas pilnveidošana. Pētījumā izmantotās metodes – mācību literatūras pētīšana, informācijas no interneta resursiem apkopošana, interviju veikšana un analīze, Latvijas Republikas likumdošanas un dažādu normatīvo aktu izpēte, analīze. Darba mērķis ir izpētīt nodokļu vēsturisko attīstības procesu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību, veidus un funkcijas, konstatēt, kādas izmaiņas tā piemērošanā veiktas pēdējā gada laikā un kādas izmaiņas būtu nepieciešams ieviest turpmāk. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiskā saraksta. No trim darba daļām pirmajā aprakstīta nodokļu attīstības vēsture, iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk tekstā IIN) un tā veidi, nodokļa piemērošanas process. Otrā daļa sastāv no pēdējā laikā veiktiem uzlabojumi IIN piemērošanā – izmaiņas likumdošanā kā arī tehniski risinājumi piemērošanas pilnveidei. Trešā darba daļā aprakstītas vēl tikai paredzētās izmaiņas, autora izteikti priekšlikumi IIN pilnveidošanai ir praktiskais pētījums ar anketu apkopojumu un analīzi.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, piemērošana, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personal income tax, appliance, improvement
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 10:08:41