Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas pilnveidošana”
Title in English “Improvement of Personal Income Tax Application“
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Krogzeme
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Abstract Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošana ir sarežģīts process, kas nemitīgi tiek pilnveidots, mainoties sociālajai un uzņēmējdarbības videi. Bakalaura darbā “Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanas pilnveidošana” tiek analizēta esošā nodokļu sistēma un notiekošie pilnveidošanas procesi, tiek izvirzīti priekšlikumi uzlabojumu turpmākai veikšanai. Pētījuma objekts – Iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Pētījuma priekšmets – Iedzīvotāju ienākumu nodokļa piemērošanas pilnveidošana. Pētījumā izmantotās metodes – mācību literatūras pētīšana, informācijas no interneta resursiem apkopošana, interviju veikšana un analīze, Latvijas Republikas likumdošanas un dažādu normatīvo aktu izpēte, analīze. Darba mērķis ir izpētīt nodokļu vēsturisko attīstības procesu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību, veidus un funkcijas, konstatēt, kādas izmaiņas tā piemērošanā veiktas pēdējā gada laikā un kādas izmaiņas būtu nepieciešams ieviest turpmāk. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiskā saraksta. No trim darba daļām pirmajā aprakstīta nodokļu attīstības vēsture, iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk tekstā IIN) un tā veidi, nodokļa piemērošanas process. Otrā daļa sastāv no pēdējā laikā veiktiem uzlabojumi IIN piemērošanā – izmaiņas likumdošanā kā arī tehniski risinājumi piemērošanas pilnveidei. Trešā darba daļā aprakstītas vēl tikai paredzētās izmaiņas, autora izteikti priekšlikumi IIN pilnveidošanai ir praktiskais pētījums ar anketu apkopojumu un analīzi.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, piemērošana, pilnveidošana
Keywords in English Personal income tax, appliance, improvement
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 10:08:41