Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem”
Nosaukums angļu valodā “Changes of the Fuel Excise Duty Rates and its Impact on the State Budget Revenues”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.Jurušs
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba “Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem” mērķis ir izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un tās ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izstrādāt priekšlikumus, kā Latvijā iespējams samazināt transportlīdzekļu degvielas radīto vides piesārņojumu. Tēmas aktualitāte balstās uz faktu, ka šobrīd autovadītāju vidū ir aktuāls jautājums par akcīzes nodokļa naftas produktiem palielināšanu un tā ietekmi uz tirgus cenām. Darba galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un tās ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, 2. Analizēt akcīzes nodokļa ietekmi uz tirgus cenām un tās ietekmi uz kopējo degvielas patēriņu Latvijā, 3. Izpētīt transporta degvielas radīto piesārņojumu un apkopot ES veiktos pasākumus transportlīdzekļu degvielas radīto CO2 emisiju samazināšanā. Bakalaura darbā tika aplūkoti tādi degvielas veidi kā benzīns, dīzeļdegviela un autogāze. Pētījums tika veikts par pēdējiem 10 gadiem. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tika analizēts akcīzes nodoklis naftas produktiem un to piemērošanas principi. Otrā daļa ir veltīta akcīzes nodokļa izmaiņu analīzei un to ietekmei uz valsts budžeta ieņēmumiem un naftas produktu patēriņu apjomiem. Trešajā daļā tika izvērtēts transportlīdzekļu degvielas radītais piesārņojums un sniegti priekšlikumi, kā arī iespējamie risinājumi tā mazināšanai Latvijā. Darba noslēguma daļā tika apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darbā izmantotās metodes: statistikas datu analīze, grafiskā, aprakstošā metode, struktūras un dinamikas analīze. Darba izstrādāšanā izmantota zinātniskā literatūra, zinātnisko pētījumu, publikāciju un analīžu dati, cita internetā publicētā informācija, kā arī LR likumu un normatīvo aktu, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Ceļu satiksmes un drošības direkcijas, Finanšu ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Eiropas Vides Aģentūras u.c dati. Darba apjoms ir 60 lappuses. Darbā ietverti 28 attēli, 1 tabula un 4 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 40 avoti.
Atslēgas vārdi akcīzes nodoklis, degviela, budžets
Atslēgas vārdi angļu valodā excise duty on oil products, fuel, state budget revenues
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 09:50:30