Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem”
Title in English “Changes of the Fuel Excise Duty Rates and its Impact on the State Budget Revenues”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba “Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un to ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem” mērķis ir izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un tās ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un izstrādāt priekšlikumus, kā Latvijā iespējams samazināt transportlīdzekļu degvielas radīto vides piesārņojumu. Tēmas aktualitāte balstās uz faktu, ka šobrīd autovadītāju vidū ir aktuāls jautājums par akcīzes nodokļa naftas produktiem palielināšanu un tā ietekmi uz tirgus cenām. Darba galvenie uzdevumi: 1. Izpētīt akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai un tās ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem, 2. Analizēt akcīzes nodokļa ietekmi uz tirgus cenām un tās ietekmi uz kopējo degvielas patēriņu Latvijā, 3. Izpētīt transporta degvielas radīto piesārņojumu un apkopot ES veiktos pasākumus transportlīdzekļu degvielas radīto CO2 emisiju samazināšanā. Bakalaura darbā tika aplūkoti tādi degvielas veidi kā benzīns, dīzeļdegviela un autogāze. Pētījums tika veikts par pēdējiem 10 gadiem. Darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba pirmajā daļā tika analizēts akcīzes nodoklis naftas produktiem un to piemērošanas principi. Otrā daļa ir veltīta akcīzes nodokļa izmaiņu analīzei un to ietekmei uz valsts budžeta ieņēmumiem un naftas produktu patēriņu apjomiem. Trešajā daļā tika izvērtēts transportlīdzekļu degvielas radītais piesārņojums un sniegti priekšlikumi, kā arī iespējamie risinājumi tā mazināšanai Latvijā. Darba noslēguma daļā tika apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darbā izmantotās metodes: statistikas datu analīze, grafiskā, aprakstošā metode, struktūras un dinamikas analīze. Darba izstrādāšanā izmantota zinātniskā literatūra, zinātnisko pētījumu, publikāciju un analīžu dati, cita internetā publicētā informācija, kā arī LR likumu un normatīvo aktu, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Ceļu satiksmes un drošības direkcijas, Finanšu ministrijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Eiropas Vides Aģentūras u.c dati. Darba apjoms ir 60 lappuses. Darbā ietverti 28 attēli, 1 tabula un 4 pielikumi. Darba izstrādē tika izmantoti 40 avoti.
Keywords akcīzes nodoklis, degviela, budžets
Keywords in English excise duty on oil products, fuel, state budget revenues
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 09:50:30