Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta personāla motivēšanas sistēmas analīze un pilnveidošana”
Nosaukums angļu valodā “State Revenue Service Personnel Motivation System Analysis and Improvement”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs R.Račinska
Recenzents I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Valsts ieņēmumu dienesta motivēšanas sistēmas analīze un pilnveidošana. Bakalaura darba autore ir Tatjana Korobeiņikova. Bakalaura darba problēma ir VID darbinieku motivācijas trūkums darbā. Darba mērķis ir noskaidrot, kādi faktori ietekmē personāla motivāciju un kādu faktoru uzlabošana var sekmēt motivācijas un apmierinātības līmeni. Pētījuma objekts ir VID izstrādāta personāla motivēšanas sistēma, kura nedarbojas tik veiksmīgi, kā ir paredzēts, jo daļa darbinieku darbā VID nejūtas motivēti. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir VID motivēšanas sistēmas pielietošana un konkrētie motivējošie faktori, kuri ietekmē darbinieku motivāciju un kuru uzlabošana var sekmēt darbinieku motivācijas līmeņa paaugstināšanos. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā, tajā apkopota informācija par personāla motivēšanas aspektiem, teorijām un veidiem. Otrā daļa ir analītiskā, tajā ir aprakstīta VID esošā motivēšanas sistēma un tās galvenie instrumenti. Trešā daļa ir praktiskā, tās ietvaros tika pētīts darbinieku vērtējums par motivāciju un apmierinātību darbā VID, tika veikta 100 VID darbinieku aptauja, atbilžu apkopošana un analīze, priekšlikumu izstrāde. Bakalaura darba apjoms ir 76 lapas, ir pievienots 1 pielikums. Darbā ir 8 nodaļas, 19 attēli. Bakalaura darbā tika izmantoti 28 literatūras avoti, tai skaitā zinātniskā literatūra, VID darbības pārskati, Latvijas normatīvie akti, interneta resursi un VID nepublicētie materiāli.
Atslēgas vārdi Valsts ieņēmumu dienests, personāls, motivācija
Atslēgas vārdi angļu valodā State Revenue Service, personnel, motivation
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2016 09:48:24