Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts ieņēmumu dienesta personāla motivēšanas sistēmas analīze un pilnveidošana”
Title in English “State Revenue Service Personnel Motivation System Analysis and Improvement”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Račinska
Reviewer I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir Valsts ieņēmumu dienesta motivēšanas sistēmas analīze un pilnveidošana. Bakalaura darba autore ir Tatjana Korobeiņikova. Bakalaura darba problēma ir VID darbinieku motivācijas trūkums darbā. Darba mērķis ir noskaidrot, kādi faktori ietekmē personāla motivāciju un kādu faktoru uzlabošana var sekmēt motivācijas un apmierinātības līmeni. Pētījuma objekts ir VID izstrādāta personāla motivēšanas sistēma, kura nedarbojas tik veiksmīgi, kā ir paredzēts, jo daļa darbinieku darbā VID nejūtas motivēti. Bakalaura darba pētījuma priekšmets ir VID motivēšanas sistēmas pielietošana un konkrētie motivējošie faktori, kuri ietekmē darbinieku motivāciju un kuru uzlabošana var sekmēt darbinieku motivācijas līmeņa paaugstināšanos. Bakalaura darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ir teorētiskā, tajā apkopota informācija par personāla motivēšanas aspektiem, teorijām un veidiem. Otrā daļa ir analītiskā, tajā ir aprakstīta VID esošā motivēšanas sistēma un tās galvenie instrumenti. Trešā daļa ir praktiskā, tās ietvaros tika pētīts darbinieku vērtējums par motivāciju un apmierinātību darbā VID, tika veikta 100 VID darbinieku aptauja, atbilžu apkopošana un analīze, priekšlikumu izstrāde. Bakalaura darba apjoms ir 76 lapas, ir pievienots 1 pielikums. Darbā ir 8 nodaļas, 19 attēli. Bakalaura darbā tika izmantoti 28 literatūras avoti, tai skaitā zinātniskā literatūra, VID darbības pārskati, Latvijas normatīvie akti, interneta resursi un VID nepublicētie materiāli.
Keywords Valsts ieņēmumu dienests, personāls, motivācija
Keywords in English State Revenue Service, personnel, motivation
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 13.05.2016 09:48:24