Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins naftas produktiem iekšējos darījumos”
Nosaukums angļu valodā “Add Value Tax Calculation for Mineral Oil Products in Internal Transactions”
Autors Simona Saleniece
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme
Recenzents T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins naftas produktiem iekšējos darījumos. Darba autore ir Simona Saleniece. Zinātniskā vadītāja ir RTU Muitas un nodokļu katedras lektore, Mg.oec. Hilda Krogzeme. Pievienotās vērtības nodoklim ir ļoti būtiska loma valsts budžeta ieņēmumos, jo ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas nodrošina vieslielākos ieņēmumus no netiešajiem nodokļiem valsts kopbudžetā, bet tieši pati nodokļa administrēšana un iekasēšana ir tas, kas rada vislielākās problēmas gan valsts, gan uzņēmumu līmenī. Pētījuma objekts: Pievienotās vērtības nodoklis. Pētījuma priekšmets: Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība darījumos ar naftas produktiem un uzņēmumā „SIA Statoil Fuel & Retail Latvia”. Darba uzdevumi: izstudēt pieejamos literatūras avotus par pievienotās vērtības nodokli gan Latvijā, gan arī ES līmenī, aprakstīt un izanalizēt no normatīvajiem aktiem iegūto informāciju par PVN piemērošanu saimnieciskajos darījumos, analizēt PVN uzskaites un norēķinu īpatnības ar budžetu darījumos ar naftas produktiem, izpētīt uzņēmumu SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, tā lomu degvielas tirdzniecībā gan Latvijas, gan pasaules līmenī, izpētīt PVN uzskaites organizācijas un deklarāciju sagatavošanas procesus uzņēmumā „Statoil Fuel & Retail Latvia”, izdarīt secinājumus un sagatavot priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta PVN būtība un nozīme valsts budžetā, PVN likmes Latvijā un ES, nodoļa aprēķināšana iekšzemē, ES un trešajās valstīs, kā arī PVN iekasēšanas problēmas. Otrajā daļā tiek aplūkota PVN piemērošana un PVN nodrošinājums darījumos ar naftas produktiem. Trešajā daļā tiek pētīts viens no vadošajiem autodegvielas tirgotājiem „Statoil Fuel & Retail Latvia” un PVN piemērošana šī uzņēmuma ietvaros. Darba apjoms ir 48 lappuses, tajā ievietotas 2 tabulas, 20 attēli un 1 pielikums, tika izmanototi 18 bibliogrāfiskie avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Add Value Tax
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 23:42:51