Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins naftas produktiem iekšējos darījumos”
Title in English “Add Value Tax Calculation for Mineral Oil Products in Internal Transactions”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Krogzeme
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Abstract Bakalaura darba tēma ir Pievienotās vērtības nodokļa aprēķins naftas produktiem iekšējos darījumos. Darba autore ir Simona Saleniece. Zinātniskā vadītāja ir RTU Muitas un nodokļu katedras lektore, Mg.oec. Hilda Krogzeme. Pievienotās vērtības nodoklim ir ļoti būtiska loma valsts budžeta ieņēmumos, jo ieņēmumi no pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas nodrošina vieslielākos ieņēmumus no netiešajiem nodokļiem valsts kopbudžetā, bet tieši pati nodokļa administrēšana un iekasēšana ir tas, kas rada vislielākās problēmas gan valsts, gan uzņēmumu līmenī. Pētījuma objekts: Pievienotās vērtības nodoklis. Pētījuma priekšmets: Pievienotās vērtības nodokļa uzskaites kārtība darījumos ar naftas produktiem un uzņēmumā „SIA Statoil Fuel & Retail Latvia”. Darba uzdevumi: izstudēt pieejamos literatūras avotus par pievienotās vērtības nodokli gan Latvijā, gan arī ES līmenī, aprakstīt un izanalizēt no normatīvajiem aktiem iegūto informāciju par PVN piemērošanu saimnieciskajos darījumos, analizēt PVN uzskaites un norēķinu īpatnības ar budžetu darījumos ar naftas produktiem, izpētīt uzņēmumu SIA „Statoil Fuel & Retail Latvia”, tā lomu degvielas tirdzniecībā gan Latvijas, gan pasaules līmenī, izpētīt PVN uzskaites organizācijas un deklarāciju sagatavošanas procesus uzņēmumā „Statoil Fuel & Retail Latvia”, izdarīt secinājumus un sagatavot priekšlikumus. Bakalaura darbs sastāv no trijām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta PVN būtība un nozīme valsts budžetā, PVN likmes Latvijā un ES, nodoļa aprēķināšana iekšzemē, ES un trešajās valstīs, kā arī PVN iekasēšanas problēmas. Otrajā daļā tiek aplūkota PVN piemērošana un PVN nodrošinājums darījumos ar naftas produktiem. Trešajā daļā tiek pētīts viens no vadošajiem autodegvielas tirgotājiem „Statoil Fuel & Retail Latvia” un PVN piemērošana šī uzņēmuma ietvaros. Darba apjoms ir 48 lappuses, tajā ievietotas 2 tabulas, 20 attēli un 1 pielikums, tika izmanototi 18 bibliogrāfiskie avoti.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis
Keywords in English Add Value Tax
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 23:42:51