Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautiskā finansējuma izvērtējums ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstībai Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “International financing evaluation for the development of water management enterprises in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Mg.oec.J.Hudenko
Anotācija Maģistra darbu „Starptautiskā finansējuma izvērtējums ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstībai Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marika Ļebedeva. Ūdenssaimniecības nozares pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežots peļņas līmenis, tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulējošā komisija. Kopš 2004.gada ES budžets ir Baltijas valstu ūdenssaimniecības un citu nozaru attīstības galvenais finansētājs, ar kura dotācijām tika izbūvēta un rekonstruēta lielākā valsts maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu daļa, iegādātas attīrīšanas iekārtas. Salīdzinot ES fondu piesaistes kārtību Baltijas valstīs, tika izveidots starptautiskā finansējuma piesaistes modelis, kas iesaka procesa organizēšanas kārtību, procesā iesaistīto pušu pienākumus un uzdevumus. Latvijas pakalpojumu sniedzēju anketēšanas rezultātā tika uzzināts, ka darbinieki saskaras ar finansējuma piesaistes šķēršļiem. Pētījuma gaitā tika secināts, ka būtiskākais šķērslis dotāciju iegūšanā ir potenciālo finansējuma saņēmēju izstrādāto projektu zems kvalitātes līmenis. Finansējuma piesaistē iesaistīto iestāžu darbības ir pamatotas, un iesniegto ūdenssaimniecības projektu izvērtēšanas laiks atbilst nepieciešamo dokumentu korekcijas skaitam. Atslēgvārdi: starptautiskais finansējums, ES fondu finansējums, ūdenssaimniecības nozare, Baltijas valstis, modelis. Maģistra darba izstrādē ir izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes, tai skaitā salīdzināšana, grafiskās analīzes, statistikā datu analīzes metode, ūdenssaimniecības nozares uzņēmumu anketēšana. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 30 attēli, 5 pielikumi uz 34 lpp. un 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi starptautiskais finansējums, ES fondu finansējums, ūdenssaimniecības nozare, Baltijas valstis, modelis.
Atslēgas vārdi angļu valodā international funding, the EU funds financing, the water sector, Baltic states, the model.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 22:53:08