Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Starptautiskā finansējuma izvērtējums ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstībai Latvijā”
Title in English “International financing evaluation for the development of water management enterprises in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor I.Jurgelāne
Reviewer Mg.oec.J.Hudenko
Abstract Maģistra darbu „Starptautiskā finansējuma izvērtējums ūdenssaimniecības uzņēmumu attīstībai Latvijā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Marika Ļebedeva. Ūdenssaimniecības nozares pakalpojumu sniedzējiem ir ierobežots peļņas līmenis, tarifus nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulējošā komisija. Kopš 2004.gada ES budžets ir Baltijas valstu ūdenssaimniecības un citu nozaru attīstības galvenais finansētājs, ar kura dotācijām tika izbūvēta un rekonstruēta lielākā valsts maģistrālo ūdenssaimniecības tīklu daļa, iegādātas attīrīšanas iekārtas. Salīdzinot ES fondu piesaistes kārtību Baltijas valstīs, tika izveidots starptautiskā finansējuma piesaistes modelis, kas iesaka procesa organizēšanas kārtību, procesā iesaistīto pušu pienākumus un uzdevumus. Latvijas pakalpojumu sniedzēju anketēšanas rezultātā tika uzzināts, ka darbinieki saskaras ar finansējuma piesaistes šķēršļiem. Pētījuma gaitā tika secināts, ka būtiskākais šķērslis dotāciju iegūšanā ir potenciālo finansējuma saņēmēju izstrādāto projektu zems kvalitātes līmenis. Finansējuma piesaistē iesaistīto iestāžu darbības ir pamatotas, un iesniegto ūdenssaimniecības projektu izvērtēšanas laiks atbilst nepieciešamo dokumentu korekcijas skaitam. Atslēgvārdi: starptautiskais finansējums, ES fondu finansējums, ūdenssaimniecības nozare, Baltijas valstis, modelis. Maģistra darba izstrādē ir izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījumu metodes, tai skaitā salīdzināšana, grafiskās analīzes, statistikā datu analīzes metode, ūdenssaimniecības nozares uzņēmumu anketēšana. Maģistra darba apjoms ir 106 lpp., kur ir iekļautas 18 tabulas, 30 attēli, 5 pielikumi uz 34 lpp. un 79 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās un praktiskā pētījuma daļas.
Keywords starptautiskais finansējums, ES fondu finansējums, ūdenssaimniecības nozare, Baltijas valstis, modelis.
Keywords in English international funding, the EU funds financing, the water sector, Baltic states, the model.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 22:53:08