Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites iekšējo reglamentējošo dokumentu analīze”
Nosaukums angļu valodā “The Analysis of the Company’s Internal Accounting Regulating Documents”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs H.Krogzeme
Recenzents T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Anotācija ANOTĀCIJA Tā kā Latvijas Republikas uzņēmumu darbība ir saistīta ar pāreju uz tirgus ekonomiku, kas balstās uz regulāru un biežu normatīvo aktu izmaiņām, tad arī darījumu kontroles procesi ir sarežģīti, kā arī darījumu kontrole un grāmatvedības kārtošana prasa nepārtrauktu pilnveidošanu. Pētījuma objekts: konkrēta uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās darbības kontroles sistēma. Pētījuma priekšmets: grāmatvedības organizācijas dokumentu atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pētījuma mērķis: izpētīt aktuālos uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentus un kontroles sistēmas atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem, un analīzes procesā konstatēt pieļautās grāmatvedības sistēmas nepilnības. Pētījuma uzdevumi: mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izpētīt un analizēt valsts normatīvos aktus grāmatvedības kārtošanā un ar bakalaura tēmu saistīto literatūru; 2. analizēt uzņēmuma „X” pārvaldes un grāmatvedības uzskaites iekšējo kontroles sistēmu; 3. sniegt priekšlikumus un risinājumus uzņēmuma grāmatvedības uzskaites uzlabošanai, pilnveidošanai un nepilnību labošanai. Darbs sastāv no četrām daļām. Trīs daļas sastāv no pētāmās problēmas teorētiskā pamatojuma – tika pētīti galvenie valsts normatīvie akti, kas ietekmē grāmatvedības kārtošanu un cita literatūra par grāmatvedības kārtošanas ietekmējošiem faktoriem. Viena daļa sastāv no pētāmās problēmas praktiskās izpētes – tika analizēta konkrēta uzņēmuma grāmatvedības kontroles sistēma, kas balstīta uz grāmatvedības iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem. Pētījuma rezultātā tiek izdarīti secinājumi par uzņēmuma grāmatvedības organizāciju, tās nepilnībām un sniegti priekšlikumi uzņēmumam grāmatvedības organizācijas dokumentu pilnveidošanā un nepilnību novēršanā. Darba satura vērtība ir papildinātas zināšanas grāmatvedības organizācijas teorijā un praktiski sniegti priekšlikumi grāmatvedības organizācijas sistēmas sakārtošanā un pilnveidošanā. Ņemot vērā likumu izmaiņas un valstī pastāvošo ēnu ekonomikas līmeni, bakalaura darbs ir aktuāls un nozīmīgs pastāvošo nepilnību novēršanai. Darba apjoms ir 61 lapaspuse, tai skaitā iekļautas10 tabulas, 10 attēli, 10 pielikumi. Izmantots 21 literatūras avots.
Atslēgas vārdi „Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites iekšējo reglamentējošo dokumentu analīze”
Atslēgas vārdi angļu valodā “The Analysis of the Company’s Internal Accounting Regulating Documents”
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 22:16:38