Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites iekšējo reglamentējošo dokumentu analīze”
Title in English “The Analysis of the Company’s Internal Accounting Regulating Documents”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor H.Krogzeme
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle
Abstract ANOTĀCIJA Tā kā Latvijas Republikas uzņēmumu darbība ir saistīta ar pāreju uz tirgus ekonomiku, kas balstās uz regulāru un biežu normatīvo aktu izmaiņām, tad arī darījumu kontroles procesi ir sarežģīti, kā arī darījumu kontrole un grāmatvedības kārtošana prasa nepārtrauktu pilnveidošanu. Pētījuma objekts: konkrēta uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās darbības kontroles sistēma. Pētījuma priekšmets: grāmatvedības organizācijas dokumentu atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pētījuma mērķis: izpētīt aktuālos uzņēmuma grāmatvedības organizācijas dokumentus un kontroles sistēmas atbilstību spēkā esošiem normatīviem aktiem, un analīzes procesā konstatēt pieļautās grāmatvedības sistēmas nepilnības. Pētījuma uzdevumi: mērķa īstenošanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1. izpētīt un analizēt valsts normatīvos aktus grāmatvedības kārtošanā un ar bakalaura tēmu saistīto literatūru; 2. analizēt uzņēmuma „X” pārvaldes un grāmatvedības uzskaites iekšējo kontroles sistēmu; 3. sniegt priekšlikumus un risinājumus uzņēmuma grāmatvedības uzskaites uzlabošanai, pilnveidošanai un nepilnību labošanai. Darbs sastāv no četrām daļām. Trīs daļas sastāv no pētāmās problēmas teorētiskā pamatojuma – tika pētīti galvenie valsts normatīvie akti, kas ietekmē grāmatvedības kārtošanu un cita literatūra par grāmatvedības kārtošanas ietekmējošiem faktoriem. Viena daļa sastāv no pētāmās problēmas praktiskās izpētes – tika analizēta konkrēta uzņēmuma grāmatvedības kontroles sistēma, kas balstīta uz grāmatvedības iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem. Pētījuma rezultātā tiek izdarīti secinājumi par uzņēmuma grāmatvedības organizāciju, tās nepilnībām un sniegti priekšlikumi uzņēmumam grāmatvedības organizācijas dokumentu pilnveidošanā un nepilnību novēršanā. Darba satura vērtība ir papildinātas zināšanas grāmatvedības organizācijas teorijā un praktiski sniegti priekšlikumi grāmatvedības organizācijas sistēmas sakārtošanā un pilnveidošanā. Ņemot vērā likumu izmaiņas un valstī pastāvošo ēnu ekonomikas līmeni, bakalaura darbs ir aktuāls un nozīmīgs pastāvošo nepilnību novēršanai. Darba apjoms ir 61 lapaspuse, tai skaitā iekļautas10 tabulas, 10 attēli, 10 pielikumi. Izmantots 21 literatūras avots.
Keywords „Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites iekšējo reglamentējošo dokumentu analīze”
Keywords in English “The Analysis of the Company’s Internal Accounting Regulating Documents”
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 22:16:38