Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Starpniecības pakalpojumu izmantošana starptautiskajās kravu piegādēs”
Nosaukums angļu valodā “Use of intermediary services in international cargo deliveries”
Autors Emīls Gods
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lekt.A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba "Starpniecības pakalpojumu izmantošana starptautiskajās kravu piegādēs" autors ir Emīls Gods, zinātniskais vadītājs Lektors Mg.oec. J.Kuškins. Pētījuma gaitā tiek aplūkota loģistikas uzņēmumu darbība starptautiskajās kravu piegādēs. Bakalaura darba pirmajā daļā ir apskatīta starpnieku pakalpojumu izmantošanas nepieciešamība kravu piegādēs, kā arī tiek apskatīts transporta nozares raksturojums un starpnieku darbības loģistikas ķēdē. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikta starpnieku darbību analīze, tiek veiktas un analizētas aptuvenās transportēšanas izmaksas un nepilnības, kā arī apskatītas kravu transportēšanas nepilnības, izmantojot multimodālos kravu pārvadājumus. Balstoties uz otrajā daļā veikto analīzi un nepilnību noteikšanu, noslēguma daļā tiek piedāvāts aplūkot aptuvenās transportēšanas izmaksu attīstības iespējas, kā arī tiek piedāvāts aplūkot komunikācijas un darba plānošanas attīstības iespējas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā iekļauti 21 attēli, 6 tabulas. Darbā izmantotas 39 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Starpniekloģistika, starpnieki, starpniecība. kombinētie kravu pārvadājumi, starpnieku darbību analīze, kravu transportēšanas raksturojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Intermediaries,operation of the intermediaries, multimodal freight transportation optimization possibilities for both the approximate transportation expenses and communication and work organization.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 22:10:20