Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for developing operations of international road transportation companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Zin. asist., Mg.oec. A.Kotļars
Anotācija Bakalaura darba autors Jānis Ančupāns izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanai, kas pamatoti uz uzņēmumu autoparka izmaksu analīzi. Tas ir paveicams, izpildot bakalaura darbā izvirzītos uzdevumus. Darba pirmajā daļā autors ir veicis transporta sektora un transporta pakalpojumu analīzi, raksturojis Latvijas autotransporta kravu pārvadājumu tendences un veicis autotransporta salīdzinājumu ar citiem pārvadājumu veidiem. Otrajā jeb analītiskajā daļā tiek apskatīta autotransporta kravu pārvadājumu organizēšana no Latvijas uz Krieviju un Vāciju, tiek aprakstītas autopārvadājumos pastāvošās problēmas, veikta izmaksas veidojošo faktoru analīze, kā arī apskatīti Latvijas autotransporta darbības rādītāji. Trešajā jeb pētījumu daļā autors analizē autopārvadājumu uzņēmumu attīstības metodes, tiek veikta autoparka atjaunošanas iespēju izpēte un analizēta novecojuša autoparka pārorientēšana pārvadājumiem citā virzienā. Bakalaura darba nobeigumā veikts pētījuma rezultātu apkopojums un sniegti priekšlikumi izvirzītā mērķa sasniegšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses, tajā iekļauti 11 attēli, 12 tabulas, 11 formulas. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 57 vienībām.
Atslēgas vārdi Starptautiskie autopārvadājumi, kravu pārvadājumi, autoparka atjaunošana, mainīgo izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā International road transportation, freight carriage, fleet renewal, reducing of variable costs
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 21:00:20