Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Opportunities for developing operations of international road transportation companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J. Kuškins
Reviewer Zin. asist., Mg.oec. A.Kotļars
Abstract Bakalaura darba autors Jānis Ančupāns izstrādāja darbu, kura temats ir „Starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi starptautisko autopārvadājumu uzņēmumu darbības pilnveidošanai, kas pamatoti uz uzņēmumu autoparka izmaksu analīzi. Tas ir paveicams, izpildot bakalaura darbā izvirzītos uzdevumus. Darba pirmajā daļā autors ir veicis transporta sektora un transporta pakalpojumu analīzi, raksturojis Latvijas autotransporta kravu pārvadājumu tendences un veicis autotransporta salīdzinājumu ar citiem pārvadājumu veidiem. Otrajā jeb analītiskajā daļā tiek apskatīta autotransporta kravu pārvadājumu organizēšana no Latvijas uz Krieviju un Vāciju, tiek aprakstītas autopārvadājumos pastāvošās problēmas, veikta izmaksas veidojošo faktoru analīze, kā arī apskatīti Latvijas autotransporta darbības rādītāji. Trešajā jeb pētījumu daļā autors analizē autopārvadājumu uzņēmumu attīstības metodes, tiek veikta autoparka atjaunošanas iespēju izpēte un analizēta novecojuša autoparka pārorientēšana pārvadājumiem citā virzienā. Bakalaura darba nobeigumā veikts pētījuma rezultātu apkopojums un sniegti priekšlikumi izvirzītā mērķa sasniegšanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 68 lappuses, tajā iekļauti 11 attēli, 12 tabulas, 11 formulas. Bibliogrāfiskais saraksts sastāv no 57 vienībām.
Keywords Starptautiskie autopārvadājumi, kravu pārvadājumi, autoparka atjaunošana, mainīgo izmaksu samazināšana
Keywords in English International road transportation, freight carriage, fleet renewal, reducing of variable costs
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 21:00:20