Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošana dzērienu ražošanas uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of logistics processes in beverage manufacturing companies in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents lekt.A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba autors: Kārlis Atvars, izstrādāja darbu, kura nosaukums ir „Loģistikas procesu pilnveidošana dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā‖. Darba zinātniskais vadītājs: lektors, Mg.oec. Jānis Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidošanai dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā. Pirmajā daļā autors apskata dzērienu raţošanas nozares situāciju un tendences Latvijā, kā arī loģistikas nozīmi dzērienu raţošanas uzņēmumos kopumā. Otrajā daļā autors veic dzērienu raţošanas uzņēmumu loģistikas procesu analīzi un apraksta novērotās problēmas. Bakalaura darba trešajā daļā apskata esošo loģistikas procesu pilnveidošanas risinājumus. Autors analizē iespēju pilnveidot uzņēmumu kraušanas procesus un noliktavu darbību. Bakalaura darba noslēgumā autors izdara secinājumus, kuri radušies pētījuma gaitā. Tiek piedāvāti pamatoti priekšlikumi par loģistikas procesu uzlabošanu dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 35 attēli, 19 tabulas, 3 formulas un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi noliktava; kraušanas mehanizācija; produkcijas uzglabāšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā warehouse; loading mechanization; production storage.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 20:45:14