Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Loģistikas procesu pilnveidošana dzērienu ražošanas uzņēmumos Latvijā”
Title in English “Improvement of logistics processes in beverage manufacturing companies in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer lekt.A.Starčenko
Abstract Bakalaura darba autors: Kārlis Atvars, izstrādāja darbu, kura nosaukums ir „Loģistikas procesu pilnveidošana dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā‖. Darba zinātniskais vadītājs: lektors, Mg.oec. Jānis Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi loģistikas procesu pilnveidošanai dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā. Pirmajā daļā autors apskata dzērienu raţošanas nozares situāciju un tendences Latvijā, kā arī loģistikas nozīmi dzērienu raţošanas uzņēmumos kopumā. Otrajā daļā autors veic dzērienu raţošanas uzņēmumu loģistikas procesu analīzi un apraksta novērotās problēmas. Bakalaura darba trešajā daļā apskata esošo loģistikas procesu pilnveidošanas risinājumus. Autors analizē iespēju pilnveidot uzņēmumu kraušanas procesus un noliktavu darbību. Bakalaura darba noslēgumā autors izdara secinājumus, kuri radušies pētījuma gaitā. Tiek piedāvāti pamatoti priekšlikumi par loģistikas procesu uzlabošanu dzērienu raţošanas uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 74 lappuses. Tajā ir iekļauti 35 attēli, 19 tabulas, 3 formulas un 2 pielikumi uz 2 lpp. Darbā izmantotas 53 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords noliktava; kraušanas mehanizācija; produkcijas uzglabāšana.
Keywords in English warehouse; loading mechanization; production storage.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 20:45:14