Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošana pārvadājumu servisa uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Passenger service process improvement in transport service enterprises”
Autors Signija Zandere
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lekt.A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba autore Signija Zandere izstrādāja darbu, kura tēma ir „Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošana pārvadājumu servisa uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus apkalpošanas procesa uzlabošanai pasažieru pārvadājumu servisa uzņēmumos. Mērķa sasniegšanai autore izvirza šādus uzdevumus - izpētīt transporta nozares aspektus Latvijas tautsaimniecības aspektus makroekonomiskajā vidē, analizēt pasažieru apkalpošanas procesus un to ietekmējošos faktorus klientu apkalpošanā un izdarīt secinājumus un rast priekšlikumus pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta kopējā situācija pasažieru attīstībā tautsaimniecības nozarē. Tiek apskatīts aviācijas nozares raksturojums un apskatīti tiesiskie pamati pasažieru pārvadājumu servisa kvalitātes novērtējumā, kā arī sniegts teorētiskais apskats pasažieru plūsmā un plūsmu noteikšanas metodes, kā arī aplūkots pasažieru apgrozījums. Otrajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta pētījuma objektam un tiek analizēti dati par apkalpoto pasažieru skaitu, lidojumu skaitu, pasažieru apkalpošanas infrastruktūru. Aprakstīta uzņēmuma SVID analīze un struktūra, kā arī sniegts pasažieru pārvadājumu novērtējums. Trešajā nodaļā tiek identificēti problemātiskie apstākļi ar ko saskaras pasažiera pārvadājumu servisa uzņēmumos. Tiek sniegti priekšlikumi pasažieru pārvadājumu servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī tiek veikta prognoze pasažieru pārvadājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 29 attēli, 11 tabulas. Darbā izmantotas 46 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Pārvadājumu servisa uzņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā transport service enterprises,
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 14:27:39