Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošana pārvadājumu servisa uzņēmumos”
Title in English “Passenger service process improvement in transport service enterprises”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer Lekt.A.Starčenko
Abstract Bakalaura darba autore Signija Zandere izstrādāja darbu, kura tēma ir „Pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošana pārvadājumu servisa uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus apkalpošanas procesa uzlabošanai pasažieru pārvadājumu servisa uzņēmumos. Mērķa sasniegšanai autore izvirza šādus uzdevumus - izpētīt transporta nozares aspektus Latvijas tautsaimniecības aspektus makroekonomiskajā vidē, analizēt pasažieru apkalpošanas procesus un to ietekmējošos faktorus klientu apkalpošanā un izdarīt secinājumus un rast priekšlikumus pasažieru apkalpošanas procesa pilnveidošanai. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta kopējā situācija pasažieru attīstībā tautsaimniecības nozarē. Tiek apskatīts aviācijas nozares raksturojums un apskatīti tiesiskie pamati pasažieru pārvadājumu servisa kvalitātes novērtējumā, kā arī sniegts teorētiskais apskats pasažieru plūsmā un plūsmu noteikšanas metodes, kā arī aplūkots pasažieru apgrozījums. Otrajā nodaļā uzmanība tiek pievērsta pētījuma objektam un tiek analizēti dati par apkalpoto pasažieru skaitu, lidojumu skaitu, pasažieru apkalpošanas infrastruktūru. Aprakstīta uzņēmuma SVID analīze un struktūra, kā arī sniegts pasažieru pārvadājumu novērtējums. Trešajā nodaļā tiek identificēti problemātiskie apstākļi ar ko saskaras pasažiera pārvadājumu servisa uzņēmumos. Tiek sniegti priekšlikumi pasažieru pārvadājumu servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, kā arī tiek veikta prognoze pasažieru pārvadājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 73 lappuses. Tajā ir iekļauti 29 attēli, 11 tabulas. Darbā izmantotas 46 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Pārvadājumu servisa uzņēmumi
Keywords in English transport service enterprises,
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 14:27:39