Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā “Tax Planning Possibilities at the Local Government Enterprise”
Autors Ieva Zīle
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle, Mg.oec.
Anotācija Nodokļu plānošana mūsdienās uzņēmumam sniedz iespēju organizēt savu darbību tā, lai plānotu nodokļu saistības uz ilgstošu laika periodu. Labas nodokļu plānošanas pamatā ir pareiza ar normatīvo aktu palīdzību noteikto priekšrocību un atvieglojumu izmantošana. Ievērojot minēto, bakalaura darba tēma, ko autore izvēlējusies pētīt ir “Nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā”. Darba galvenais mērķis ir pētīt un analizēt SIA “Rīgas ūdens” finanšu datus un nodokļu maksājumus un sniegt priekšlikumus nodokļu plānošanā. Autore izvirzījusi uzdevumus: Apskatīt un izpētīt SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbības nostādnes un finanšu datus, paralēli analizējot tos – papildus veicot aprēķinus nodokļu sloga apmēram, lai spētu piedāvāt risinājumu nodokļu maksājumu optimizēšanai. Darba pētījuma priekšmets – nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā, lai samazinātu nodokļu slogu un pētījuma objekts – uzņēmuma aprēķinātie un nomaksātie nodokļu maksājumi laika periodā no 2010. līdz 2014.gadam saskaņā gada pārskatiem un finanšu datiem. Bakalaura darba praktiskā vērtība – nodokļu dinamikas analīzes un sniegto priekšlikumu rezultātā sniegt risinājumus uzņēmumam SIA “Rīgas ūdens” nodokļu plānošanā, lai samazinātu maksājamo nodokļu apmēru likumīgā veidā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām. Darbā ir divdesmit piecas tabulas, divdesmit pieci attēli. Darba apjoms ir uz sešdesmit četrām lapaspusēm.
Atslēgas vārdi Nodokļu plānošana, pašvaldības uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax planning, the Local Government Enterprise
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 14:19:11