Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā”
Title in English “Tax Planning Possibilities at the Local Government Enterprise”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer T.Vanaga, SIA”Tilders” valdes locekle, Mg.oec.
Abstract Nodokļu plānošana mūsdienās uzņēmumam sniedz iespēju organizēt savu darbību tā, lai plānotu nodokļu saistības uz ilgstošu laika periodu. Labas nodokļu plānošanas pamatā ir pareiza ar normatīvo aktu palīdzību noteikto priekšrocību un atvieglojumu izmantošana. Ievērojot minēto, bakalaura darba tēma, ko autore izvēlējusies pētīt ir “Nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā”. Darba galvenais mērķis ir pētīt un analizēt SIA “Rīgas ūdens” finanšu datus un nodokļu maksājumus un sniegt priekšlikumus nodokļu plānošanā. Autore izvirzījusi uzdevumus: Apskatīt un izpētīt SIA “Rīgas ūdens” pamatdarbības nostādnes un finanšu datus, paralēli analizējot tos – papildus veicot aprēķinus nodokļu sloga apmēram, lai spētu piedāvāt risinājumu nodokļu maksājumu optimizēšanai. Darba pētījuma priekšmets – nodokļu plānošanas iespējas pašvaldības uzņēmumā, lai samazinātu nodokļu slogu un pētījuma objekts – uzņēmuma aprēķinātie un nomaksātie nodokļu maksājumi laika periodā no 2010. līdz 2014.gadam saskaņā gada pārskatiem un finanšu datiem. Bakalaura darba praktiskā vērtība – nodokļu dinamikas analīzes un sniegto priekšlikumu rezultātā sniegt risinājumus uzņēmumam SIA “Rīgas ūdens” nodokļu plānošanā, lai samazinātu maksājamo nodokļu apmēru likumīgā veidā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām. Darbā ir divdesmit piecas tabulas, divdesmit pieci attēli. Darba apjoms ir uz sešdesmit četrām lapaspusēm.
Keywords Nodokļu plānošana, pašvaldības uzņēmums
Keywords in English Tax planning, the Local Government Enterprise
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 14:19:11