Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Klientu servisa līmeņa paaugstināšanas iespējas aviopārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities of raising customer service level in passenger air transportation”
Autors Marika Upeniece
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P.Patļins
Recenzents Lekt.A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darbu „Klientu servisa līmeņa paaugstināšanas iespējas aviopārvadājumos” izstrādāja Marika Upeniece, zinātniskais vadītājs Dr. oec. Pāvels Patļins. Bakalaura darba mērķis bija izstrādāt rīcības plānu aviopārvadājumu servisa pilnveidošanai. Izvirzītā mērķa sasniegšanai pirmajā nodaļā tiek raksturota un izpētīta aviopārvadājumu nozīme tautsaimniecībā. Bet otrajā nodaļā ir veikts servisa līmeņa problēmsituāciju analīzes novērtējums aviopāradājumos. Un pamatojoties uz minētām problēmsituācijām, trešajā nodaļā ir izteikti priekšlikumi klientu servisa līmeņa uzlabošanai. Darba nobeigumā ir sniegti atbilstoši secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms ir 61 lappuses. Tajā ietvertas 7 tabulas, 39 attēli, kā arī tika izmantoti 26 bibliogrāfiskie avoti. Pievienots 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Gaisa transporta nozare; pasažieru aviopārvadājumi; servisa loģistika
Atslēgas vārdi angļu valodā Air transport sector; passenger air transportation; service logistics
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 11:25:47