Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for developing operations in road transport companies”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Asoc.prof.D.Solovjovs
Anotācija Bakalaura darbu “Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas” ir izstrādājis Nauris Bikovs, darba zinātniskais vadītājs – Mg.oec. J.Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējām, pamatojoties uz uzņēmumu datu analīzi. Bakalaura darba pirmajā daļā autors ir aprakstījis un izpētījis transporta un uzglabāšanas nozari kopumā, autotransporta pārvadājumu attīstību laika posmā no 2012.gada līdz 2016.gadam, autotransporta stiprās un vājās puses, ka arī kvalitātes rādītājus. Otrajā, jeb analītiskajā daļā tiek veikta autotransporta uzņēmumu darbības analīze un salīdzināšana, tiek izpētītas problēmas, ar kurām saskaras autotransporta uzņēmumi. Trešajā, jeb pētījumu daļā autors pēta un izskata uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas, meklē iespējamos risinājumus kravu pieprasījumu paplašināšanai, ceļazīmju nodošanas uzlabošanu ar mobilās aplikācijas palīdzību un tiek izpētīti varianti, kuri uzlabotu autotransporta uzņēmumu autostāvvietu pārslogotību. Bakalaura darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījumu rezultātā. Autors piedāvā priekšlikumus, autotransporta uzņēmumu darba pilnveidošanai, kas izriet no pētītā un analizētā materiāla. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Pētījumā iekļautas 12 tabulas, 21 attēls, 8 formulas un 22 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities for developing operations in road transport companies
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2016 01:58:29