Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Opportunities for developing operations in road transport companies”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Kuškins
Reviewer Asoc.prof.D.Solovjovs
Abstract Bakalaura darbu “Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas” ir izstrādājis Nauris Bikovs, darba zinātniskais vadītājs – Mg.oec. J.Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējām, pamatojoties uz uzņēmumu datu analīzi. Bakalaura darba pirmajā daļā autors ir aprakstījis un izpētījis transporta un uzglabāšanas nozari kopumā, autotransporta pārvadājumu attīstību laika posmā no 2012.gada līdz 2016.gadam, autotransporta stiprās un vājās puses, ka arī kvalitātes rādītājus. Otrajā, jeb analītiskajā daļā tiek veikta autotransporta uzņēmumu darbības analīze un salīdzināšana, tiek izpētītas problēmas, ar kurām saskaras autotransporta uzņēmumi. Trešajā, jeb pētījumu daļā autors pēta un izskata uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas, meklē iespējamos risinājumus kravu pieprasījumu paplašināšanai, ceļazīmju nodošanas uzlabošanu ar mobilās aplikācijas palīdzību un tiek izpētīti varianti, kuri uzlabotu autotransporta uzņēmumu autostāvvietu pārslogotību. Bakalaura darba nobeigumā tiek apkopoti secinājumi, kas radušies pētījumu rezultātā. Autors piedāvā priekšlikumus, autotransporta uzņēmumu darba pilnveidošanai, kas izriet no pētītā un analizētā materiāla. Bakalaura darba apjoms ir 67 lappuses. Pētījumā iekļautas 12 tabulas, 21 attēls, 8 formulas un 22 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Autotransporta uzņēmumu darbības pilnveidošanas iespējas
Keywords in English Opportunities for developing operations in road transport companies
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 12.05.2016 01:58:29