Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Rīgas ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā “Development Perspectives of Water Service Management in Riga”
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Prakt. doc. U. Kamols
Recenzents Lektors N. Balabka
Anotācija Maģistra darba autors: Matīss Briedis. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl. oec., docents U.Kamols Maģistra darba temats: Rīgas ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas. Pētījuma objekts ir uzņēmums SIA „Rīgas Ūdens”, kurš nodrošina centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma veiktās darbības attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt SIA” Rīgas Ūdens” darbību no dažādiem aspektiem un izstrādāt projektu uzņēmuma veiktās darbības attīstības iespējas. Darbs sastāv no 3 daļām. Teorētiskā darba daļa- Tiek raksturota dzeramā ūdens aktualitāte, vēsture, kā laika gaitā mainījusies ūdensapgāde. Tiek apskatītas Ministru Kabineta prasības dzeramā ūdens kvalitātei, kā arī noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā. Apskatīta teorija finanšu analīzes metodēm un debitoru parādu uzskaitei uzņēmuma grāmatvedībā. Analītiskā daļa – Tiek apskatīta ūdensapgādes un kanalizācijas nozare Latvijā un Rīgā, tiek raksturots uzņēmums SIA “Rīgas Ūdens”. Tiek veikts darbības efektivitātes novērtējums, aprēķināta pamatlīdzekļu struktūra, aprēķināti pamatlīdzekļu izmantošanas rādītāji. Kā arī veikts darbības efektivitātes novērtējums ar EFQM modeļa palīdzību. Attēlota uzņēmuma situācija ar debitoru parādiem, pamatlīdzekļu nolietojumu. Atspoguļota uzņēmuma ietaišu ražība un noslogotība. Praktiskā daļa – Tiek apskatītas norēķinu sistēmas alternatīvas, aprēķinātas alternatīvu izmaksas, ieguvumi un zaudējumi no alternatīvām norēķinu sistēmām. Tiek izveidots novecojušo pamatlīdzekļu rekonstrukcijas investīciju projekts ar Eiropas fondu piesaisti un bez. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās darba daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 27 tabulas, 21 formulas.
Atslēgas vārdi Ūdenssaimniecība, Rīgas Ūdens, perspektīvas, EFQM izcilības modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā Water Management, Rigas Udens, perspectives, EFQM excellence model
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2016 16:13:46