Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Rīgas ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas”
Title in English “Development Perspectives of Water Service Management in Riga”
Department
Scientific advisor Prakt. doc. U. Kamols
Reviewer Lektors N. Balabka
Abstract Maģistra darba autors: Matīss Briedis. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Dipl. oec., docents U.Kamols Maģistra darba temats: Rīgas ūdenssaimniecības attīstības perspektīvas. Pētījuma objekts ir uzņēmums SIA „Rīgas Ūdens”, kurš nodrošina centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma veiktās darbības attīstības iespējas. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un analizēt SIA” Rīgas Ūdens” darbību no dažādiem aspektiem un izstrādāt projektu uzņēmuma veiktās darbības attīstības iespējas. Darbs sastāv no 3 daļām. Teorētiskā darba daļa- Tiek raksturota dzeramā ūdens aktualitāte, vēsture, kā laika gaitā mainījusies ūdensapgāde. Tiek apskatītas Ministru Kabineta prasības dzeramā ūdens kvalitātei, kā arī noteikumi par notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas tīklā. Apskatīta teorija finanšu analīzes metodēm un debitoru parādu uzskaitei uzņēmuma grāmatvedībā. Analītiskā daļa – Tiek apskatīta ūdensapgādes un kanalizācijas nozare Latvijā un Rīgā, tiek raksturots uzņēmums SIA “Rīgas Ūdens”. Tiek veikts darbības efektivitātes novērtējums, aprēķināta pamatlīdzekļu struktūra, aprēķināti pamatlīdzekļu izmantošanas rādītāji. Kā arī veikts darbības efektivitātes novērtējums ar EFQM modeļa palīdzību. Attēlota uzņēmuma situācija ar debitoru parādiem, pamatlīdzekļu nolietojumu. Atspoguļota uzņēmuma ietaišu ražība un noslogotība. Praktiskā daļa – Tiek apskatītas norēķinu sistēmas alternatīvas, aprēķinātas alternatīvu izmaksas, ieguvumi un zaudējumi no alternatīvām norēķinu sistēmām. Tiek izveidots novecojušo pamatlīdzekļu rekonstrukcijas investīciju projekts ar Eiropas fondu piesaisti un bez. Darbs sastāv no ievada, teorētiskās darba daļas, analītiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, pielikumiem. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 27 tabulas, 21 formulas.
Keywords Ūdenssaimniecība, Rīgas Ūdens, perspektīvas, EFQM izcilības modelis
Keywords in English Water Management, Rigas Udens, perspectives, EFQM excellence model
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.05.2016 16:13:46