Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for improving the quality of regional passenger railway transportation service in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs R.Počs
Recenzents Lekt.J.Kuškins
Anotācija Bakalaura darba autore Viktorija Davidoviča izstrādāja darbu, kura temats ir „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes aspektus Latvijā, vērtējot tās ietekmi uz pārvadājumu apjomiem un sniegt priekšlikumus pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Pētījuma objekts: Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi Latvijā. Pētījuma priekšmets: Pārvadājumu pakalpojuma kvalitātes ietekme uz pārvadājumu apjomu un kvalitātes paaugstināšanas iespējas. Lai sekmīgi veiktu pētījumu, izmantotas tādas pētīšanas metodes kā aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, vispārteorētiskās pētīšanas metodes, statistikas datu apstrādes metodes, grupēšanas metodes, grafiskā metode, salīdzināšanas jeb komparatīvā metode, aptaujas metode. Darbs sastāv no ievada, trīs pamata daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā daļā analizēti iekšzemes pasažieru pārvadājumi Latvijā, apskatīta tarifu veidošanas politika, sniegts ieskats par dzelzceļa un citu pārvietošanās līdzekļu izmantošanas biežumu un popularitāti pasažieru vidū, kā arī apskatīts Rīgas mobilitātes plāns. Otrajā daļa apskatīta pasažieru pārvadājumu pakalpojuma kvalitātes problēma, papildus pētot dzelzceļa virzienu Rīga – Jelgava. Pētījuma problēma pamatota, veicot pasažieru anketēšanu. Trešajā daļā autore, balstoties uz anketēšanas rezultātiem, veic pakalpojuma kvalitātes finansēšanas iespēju novērtējumu un tiek sniegti izstrādātie priekšlikumi braukšanas kvalitātes uzlabošanai vilcienos. Darba apjoms ir 68 lappuses. Darbā ietvertas 25 tabulas un 17 attēli, kā arī izmantoti 60 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pasažieru pārvadājumi, pakalpojuma kvalitāte, loģistika, klientu apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā passangers transportation, quality of service, logistic, customer satisfaction, railway
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2016 14:05:28