Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Title in English “Opportunities for improving the quality of regional passenger railway transportation service in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor R.Počs
Reviewer Lekt.J.Kuškins
Abstract Bakalaura darba autore Viktorija Davidoviča izstrādāja darbu, kura temats ir „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes aspektus Latvijā, vērtējot tās ietekmi uz pārvadājumu apjomiem un sniegt priekšlikumus pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai. Pētījuma objekts: Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi Latvijā. Pētījuma priekšmets: Pārvadājumu pakalpojuma kvalitātes ietekme uz pārvadājumu apjomu un kvalitātes paaugstināšanas iespējas. Lai sekmīgi veiktu pētījumu, izmantotas tādas pētīšanas metodes kā aprakstošā jeb monogrāfiskā metode, vispārteorētiskās pētīšanas metodes, statistikas datu apstrādes metodes, grupēšanas metodes, grafiskā metode, salīdzināšanas jeb komparatīvā metode, aptaujas metode. Darbs sastāv no ievada, trīs pamata daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā daļā analizēti iekšzemes pasažieru pārvadājumi Latvijā, apskatīta tarifu veidošanas politika, sniegts ieskats par dzelzceļa un citu pārvietošanās līdzekļu izmantošanas biežumu un popularitāti pasažieru vidū, kā arī apskatīts Rīgas mobilitātes plāns. Otrajā daļa apskatīta pasažieru pārvadājumu pakalpojuma kvalitātes problēma, papildus pētot dzelzceļa virzienu Rīga – Jelgava. Pētījuma problēma pamatota, veicot pasažieru anketēšanu. Trešajā daļā autore, balstoties uz anketēšanas rezultātiem, veic pakalpojuma kvalitātes finansēšanas iespēju novērtējumu un tiek sniegti izstrādātie priekšlikumi braukšanas kvalitātes uzlabošanai vilcienos. Darba apjoms ir 68 lappuses. Darbā ietvertas 25 tabulas un 17 attēli, kā arī izmantoti 60 literatūras avoti.
Keywords pasažieru pārvadājumi, pakalpojuma kvalitāte, loģistika, klientu apmierinātība
Keywords in English passangers transportation, quality of service, logistic, customer satisfaction, railway
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 10.05.2016 14:05:28