Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Latvijas pievienošanās OECD: iespējas un izaicinājumi labākas valsts kapitālssabiedrību pārvaldības ieviešanā
Nosaukums angļu valodā Latvia's Accession to OECD: Opportunities and Challenges for Improving Corporate Governance of State-Owned Enterprises
Autors Mārtiņš Lustiks
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Jakobsons
Recenzents J.Bancroft
Anotācija Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Korporatīvās pārvaldības komiteja savā atzinumā ir novērtējusi Latvijas progresu korporatīvās pārvaldības un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā un atzinusi Latvijas gatavību ieviest OECD standartus šajā jomā. Ar šo atzinumu Latvija praktiski ir nodrošinājusi dalību OECD, tomēr labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešana ir sākumstadijā. Maģistra darba “Latvijas pievienošanās OECD: iespējas un izaicinājumi labākas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ieviešanā” mērķis ir konstatēt problēmjautājumus un iespējas, un izstrādāt rekomendācijas to ieviešanai, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Maģistra darbā kā analīzes pamats tiek veikta OECD vadlīniju par valstij piederošo kapitālsabiedrību pārvaldību izpēte, kā arī, izmantojot citu attiecīgo akadēmisko literatūru un internetā pieejamo informāciju, noteikts kāds būtu vēlamais stāvoklis un prasības labai valsts kapitālsabiedrību korporatīvai pārvaldībai. Turpinājumā, analizējot valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības reformas un citus atbilstošos normatīvos aktus, kā arī izmantoto praksi, ir noteikti problēmjautājumi un iespējas Latvijā. Problēmjautājumi un iespējas tiek pārvērsti 9 vispārīgos un katram atbildētājam specifiskos papildjautājumos, kuri, strukturētu interviju ietvarā, tiek uzdoti augstu stāvošām šajos procesos iesaistītajām amatpersonām. Izmantojot attiecīgās atbildes un iepriekšējo izpēti, darba autors sagatavoto priekšlikumus problēmajutājumu risinājumiem un to ieviešanai, kā arī iespēju izmantošanai. Darbs izstrādāts angļu valodā un tas satur 1 pielikumu.
Atslēgas vārdi OECD, Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība, iespējas, izaicinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā OECD, Corporate governance of State-owned enterprises, oppportunities, challenges
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2016 08:25:16