Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Latvijas pievienošanās OECD: iespējas un izaicinājumi labākas valsts kapitālssabiedrību pārvaldības ieviešanā
Title in English Latvia's Accession to OECD: Opportunities and Challenges for Improving Corporate Governance of State-Owned Enterprises
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Jakobsons
Reviewer J.Bancroft
Abstract Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Korporatīvās pārvaldības komiteja savā atzinumā ir novērtējusi Latvijas progresu korporatīvās pārvaldības un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā un atzinusi Latvijas gatavību ieviest OECD standartus šajā jomā. Ar šo atzinumu Latvija praktiski ir nodrošinājusi dalību OECD, tomēr labas korporatīvās pārvaldības principu ieviešana ir sākumstadijā. Maģistra darba “Latvijas pievienošanās OECD: iespējas un izaicinājumi labākas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ieviešanā” mērķis ir konstatēt problēmjautājumus un iespējas, un izstrādāt rekomendācijas to ieviešanai, lai uzlabotu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību. Maģistra darbā kā analīzes pamats tiek veikta OECD vadlīniju par valstij piederošo kapitālsabiedrību pārvaldību izpēte, kā arī, izmantojot citu attiecīgo akadēmisko literatūru un internetā pieejamo informāciju, noteikts kāds būtu vēlamais stāvoklis un prasības labai valsts kapitālsabiedrību korporatīvai pārvaldībai. Turpinājumā, analizējot valsts kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības reformas un citus atbilstošos normatīvos aktus, kā arī izmantoto praksi, ir noteikti problēmjautājumi un iespējas Latvijā. Problēmjautājumi un iespējas tiek pārvērsti 9 vispārīgos un katram atbildētājam specifiskos papildjautājumos, kuri, strukturētu interviju ietvarā, tiek uzdoti augstu stāvošām šajos procesos iesaistītajām amatpersonām. Izmantojot attiecīgās atbildes un iepriekšējo izpēti, darba autors sagatavoto priekšlikumus problēmajutājumu risinājumiem un to ieviešanai, kā arī iespēju izmantošanai. Darbs izstrādāts angļu valodā un tas satur 1 pielikumu.
Keywords OECD, Valsts kapitālsabiedrību pārvaldība, iespējas, izaicinājumi
Keywords in English OECD, Corporate governance of State-owned enterprises, oppportunities, challenges
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 09.05.2016 08:25:16