Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ģeosintētisko materiālu izvēle un aprēķins ceļa segas projektēšanā” („Slimnīcas ielas rekonstrukcija Liepājā”)
Nosaukums angļu valodā „Selection and Calculation of Geosynthetic Materials in Road Pavement Design” („Reconstruction of Slimnicas Street in Liepaja”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs A.Zariņš
Recenzents O.Koemecs, SIA "Vertex projekti"
Anotācija Noslēguma darbs sastāv no divām daļām: 1. Bakalaura darbs ar nosaukumu “Ģeosintētisko materiālu izvēle un aprēķins ceļa segas projektēšanā” sastāv no 41 lappusēm, kurās ir 26 attēli un 5 tabulas. Bakalaura darba izstrādē izmantoti 30 literatūras avoti. Darbā ir apskatītas šādas tēmas: • Ceļa segas pamata būtība, funkcijas un konstrukcijas prasības • Ceļa segas pamata ietekmējošie faktori un projektēšana • Ģeosintētisko materiālu jēdziens, klasifikācija. To funkcijas un pielietošana • Ģeosintētisko materiālu aprēķins ceļa segas projektēšanā 2. Inženierprojekts ar nosaukumu “Slimnīcas ielas rekonstrukcija, Liepājā”. Slimnīcas iela Liepājā ir vietējas nozīmes iela. Slimnīcas ielas kopgarums ir 2,5km. Slimnīcas iela liepājā savieno Valsts galveno autoceļu A9 Rīga – Liepāja ar reģionālo autoceļu P110 Liepāja – Tāši. Ielas projektētais normālprofils ir NP10.5 – 3.50m plata braukšanas josla, 0.25m plata malas josla un 1.50, plata nomale. Esošā intensitāte ir 2387 automašīnas diennaktī, prognozētā intensitāte – 3431 automašīnas diennaktī. Tehniskajā projektā tiek sniegti risinājumi jaunas ceļa segas konstrukcijas izbūvei, ielu pieslēgumu un nobrauktuvju rekonstrukcijai, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai, lietus ūdens atvadei, kā arī gājēju satiksmes drošības uzlabošanai. Ienženierdarbs izstrādāts uz 89 lpp, t.sk., 10 attēli, 2 grafiki un 40 tabulas. Attēlu, grafiku un tabulu saturu skatīt pielikumā. Inženierdarba izstrādē izmantoti 32 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ģeosintētiskie materiāli, Slimnīcas ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Geosynthetic materials, reconstruction of Slimnicas street
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 06.05.2016 09:58:23