Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Konkurences spēju palielināšana VAS “Latvijas dzelzceļš"
Nosaukums angļu valodā Competitiveness Improvement of SJSC “Latvijas dzelzceļš”
Autors Māris Ozols
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Maģistra darbā “Konkurences spēju palielināšana VAS “Latvijas dzelzceļš”” veikta valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” darbības un konkurētspējas analīze starptautiskajā dzelzceļa pārvadājumu tirgū. Analīzes rezultātā identificēti uzņēmuma darbību kavējošie, kā arī veicinošie ārējie un uzņēmuma iekšienē pastāvošie faktori. Ārējo ietekmes faktoru analīzē izmantota “PESTLE” metode, kā arī ekonomista Maikla Portera “Piecu konkurences spēku” metode. Savukārt veicot uzņēmuma iekšējo faktoru analīzi, izvērtēti uzņēmuma materiāli un nemateriālie resursi, kā arī analizēta uzņēmumā pastāvošā kultūra, izmantojot dr. Ichaka Adizesa Organizāciju dzīves cikla teoriju. Pamatojoties uz veikto analīzi secināts, ka uzņēmuma sekmīgu darbību nākotnē apdraud pieprasījuma samazināšanās globālajā ekonomikas tirgū, kā arī uzņēmuma atkarība no Krievijas izcelsmes energoresursu kravām, kuru pārvadājumu apjoms pakāpeniski samazinās. Sekmīgu uzņēmuma attīstību kavē arī pastāvošā neefektīvā uzņēmuma iekšējā, kultūra. Darba ietvaros izstrādāti trīs alternatīvi risinājumi uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai, kā arī piedāvāts risinājumu ieviešanas plāns un izmaksas. Maģistra darbā izmantots plašs informācijas avotu klāsts – ekonomikas un vadības speciālistu monogrāfijas, Latvijas un citu valstu periodisko izdevumu, ziņu aģentūru un analītisko institūtu, saistīto organizāciju interneta mājaslapas, kā arī nozares un uzņēmuma vadītāju un ekspertu klātienes intervijas. Darbā iekļauti deviņi vizuālie materiāli (grafiki, tabulas), kā arī divi informatīvi pielikumi. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja “Latvijas dzelzceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā competitiveness improvement Latvijas dzelzceļš Latwian Railway
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2016 22:10:46