Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Konkurences spēju palielināšana VAS “Latvijas dzelzceļš"
Title in English Competitiveness Improvement of SJSC “Latvijas dzelzceļš”
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Maģistra darbā “Konkurences spēju palielināšana VAS “Latvijas dzelzceļš”” veikta valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” darbības un konkurētspējas analīze starptautiskajā dzelzceļa pārvadājumu tirgū. Analīzes rezultātā identificēti uzņēmuma darbību kavējošie, kā arī veicinošie ārējie un uzņēmuma iekšienē pastāvošie faktori. Ārējo ietekmes faktoru analīzē izmantota “PESTLE” metode, kā arī ekonomista Maikla Portera “Piecu konkurences spēku” metode. Savukārt veicot uzņēmuma iekšējo faktoru analīzi, izvērtēti uzņēmuma materiāli un nemateriālie resursi, kā arī analizēta uzņēmumā pastāvošā kultūra, izmantojot dr. Ichaka Adizesa Organizāciju dzīves cikla teoriju. Pamatojoties uz veikto analīzi secināts, ka uzņēmuma sekmīgu darbību nākotnē apdraud pieprasījuma samazināšanās globālajā ekonomikas tirgū, kā arī uzņēmuma atkarība no Krievijas izcelsmes energoresursu kravām, kuru pārvadājumu apjoms pakāpeniski samazinās. Sekmīgu uzņēmuma attīstību kavē arī pastāvošā neefektīvā uzņēmuma iekšējā, kultūra. Darba ietvaros izstrādāti trīs alternatīvi risinājumi uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai, kā arī piedāvāts risinājumu ieviešanas plāns un izmaksas. Maģistra darbā izmantots plašs informācijas avotu klāsts – ekonomikas un vadības speciālistu monogrāfijas, Latvijas un citu valstu periodisko izdevumu, ziņu aģentūru un analītisko institūtu, saistīto organizāciju interneta mājaslapas, kā arī nozares un uzņēmuma vadītāju un ekspertu klātienes intervijas. Darbā iekļauti deviņi vizuālie materiāli (grafiki, tabulas), kā arī divi informatīvi pielikumi. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā.
Keywords Konkurētspēja “Latvijas dzelzceļš
Keywords in English competitiveness improvement Latvijas dzelzceļš Latwian Railway
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.05.2016 22:10:46