Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras attīstība Rīgas pilsētas pašvaldībā
Nosaukums angļu valodā Development of Geospatial Information Infrastructure in the Riga City Municipality
Autors Diāna Korbe
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs A.Dzedons
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir “Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras attīstība Rīgas pilsētas pašvaldībā”. Darbā tiek vērtēta iespēja izveidot Rīgas pilsētas pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmu jeb ĢIS, kas ir viens no ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras stūrakmeņiem. Lokālā ĢIS ļautu Rīgas iedzīvotājiem un uzņēmējiem vienā punktā ērti piekļūt, apskatīt un izgūt pašvaldībā un valsts sistēmās uzturēto ģeotelpisko informāciju dažādām vajadzībām, nodrošinātu informāciju par pašvaldībā pieejamo ģeotelpisko informāciju (metadatu katalogs), kā arī nodrošinātu efektīvu un ekonomisku ģeotelpiskās informācijas apriti pašvaldības iekšienē un tās izmantošanu gan lēmumu pieņemšanai, gan ar pašvaldības pienākumu izpildi saistītu procesu efektīvai norisei, gan komunikācijai ar dažādām interešu grupām. Šobrīd Rīgas pilsētas publiski pieejamā ĢIS ir morāli un tehnisko novecojusi, tā neapmierina klientu un pašvaldības vajadzības un neveicina pozitīva pilsētas tēla veidošanu. Ņemot vērā Rīgas vēlmi 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām Baltijas Ziemeļu reģiona pilsētām, ir savlaicīgi jārisina esošās problēmas ar ģeotelpiskās informācijas pieejamību dažādu klientu segmentu lietotājiem, vienlaicīgi sakārtojot iekšējo ģeotelpiskās informācijas apriti un informācijas uzturēšanu. Darbā tiek analizēta esošā situācija, situācija nozarē, konkurenti ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanā, dažāda līmeņa ģeotelpiskās informācijas apriti regulējošo normatīvo aktu prasības, iespējas piesaistīt ĢIS izstrādei nepieciešamos resursus un izvēlēts šobrīd efektīvākais ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveides scenāriju. Darbā galvenokārt ir atsauces uz Rīgas pilsētas pašvaldības stratēģijas dokumentiem, statistikas informāciju, ģeotelpiskās informācijas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Lielākoties izmantoti internetā pieejamie resursi. Darbā iekļauta 1 tabula un 4 attēli. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Geospatial Information Infrastructure
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2016 15:06:48