Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras attīstība Rīgas pilsētas pašvaldībā
Title in English Development of Geospatial Information Infrastructure in the Riga City Municipality
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor A.Dzedons
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Maģistra darba nosaukums latviešu valodā ir “Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras attīstība Rīgas pilsētas pašvaldībā”. Darbā tiek vērtēta iespēja izveidot Rīgas pilsētas pašvaldības ģeotelpiskās informācijas sistēmu jeb ĢIS, kas ir viens no ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras stūrakmeņiem. Lokālā ĢIS ļautu Rīgas iedzīvotājiem un uzņēmējiem vienā punktā ērti piekļūt, apskatīt un izgūt pašvaldībā un valsts sistēmās uzturēto ģeotelpisko informāciju dažādām vajadzībām, nodrošinātu informāciju par pašvaldībā pieejamo ģeotelpisko informāciju (metadatu katalogs), kā arī nodrošinātu efektīvu un ekonomisku ģeotelpiskās informācijas apriti pašvaldības iekšienē un tās izmantošanu gan lēmumu pieņemšanai, gan ar pašvaldības pienākumu izpildi saistītu procesu efektīvai norisei, gan komunikācijai ar dažādām interešu grupām. Šobrīd Rīgas pilsētas publiski pieejamā ĢIS ir morāli un tehnisko novecojusi, tā neapmierina klientu un pašvaldības vajadzības un neveicina pozitīva pilsētas tēla veidošanu. Ņemot vērā Rīgas vēlmi 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām Baltijas Ziemeļu reģiona pilsētām, ir savlaicīgi jārisina esošās problēmas ar ģeotelpiskās informācijas pieejamību dažādu klientu segmentu lietotājiem, vienlaicīgi sakārtojot iekšējo ģeotelpiskās informācijas apriti un informācijas uzturēšanu. Darbā tiek analizēta esošā situācija, situācija nozarē, konkurenti ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanā, dažāda līmeņa ģeotelpiskās informācijas apriti regulējošo normatīvo aktu prasības, iespējas piesaistīt ĢIS izstrādei nepieciešamos resursus un izvēlēts šobrīd efektīvākais ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras izveides scenāriju. Darbā galvenokārt ir atsauces uz Rīgas pilsētas pašvaldības stratēģijas dokumentiem, statistikas informāciju, ģeotelpiskās informācijas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Lielākoties izmantoti internetā pieejamie resursi. Darbā iekļauta 1 tabula un 4 attēli. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Keywords Ģeotelpiskās informācijas infrastruktūra
Keywords in English Geospatial Information Infrastructure
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.05.2016 15:06:48