Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Klientam pieejmā kredītlimita palielināšanas ietekme uz patēriņa kreditēšanas uzņēmuma peļņu
Nosaukums angļu valodā Measuring Profitability of Client Credit Limit Increase for Consumer Lending Company
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs R.Lucijanovs
Recenzents R.Lieksnis
Anotācija Uzņēmums, kas nodarbojas ar īstermiņa patēriņa aizdevumu izsniegšanu privātpersonām, peļņas un pārdošanas apjomu uzlabošanai vairākas reizes pēdējo gadu laikā ir palielinājis klientam maksimālo pieejamo aizdevuma apjomu. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai klienta maksimāla aizdevuma apjoma palielināšana ir uzlabojusi uzņēmuma peļņu. Maģistra darbā ir veikta katras palielināšanas instances padziļināta analīze ar mērķi saprast kā tā ir izmainījumi galvenos faktorus kas ietekmē uzņēmums ienesīgumu. Kā galvenais faktori tiek apskatīti izmaiņas vidējos aizdevuma apjomos, izmaiņas aizdevumu atmaksas kvalitātē un izmaiņas zaudējumos no kavēto aizdevumu atmaksas. Tiek veikta arī analīze lai noteiktu vai izmaiņas rādītājos mēnešos kad notiek apjomu palielināšana, nav saistītas tikai ar mēneša sezonālām izmaiņām. Pēc visu faktoru un rezultātu analīzes var secināt, ka aizdevumiem, kas atrodas grupā, kam tika palielināts maksimālā aizdevuma apjoms, ienesīgums pirms uzkrājumu atrēķināšanas palielinās par 0.5% par katru 1% maksimāla apjoma pieauguma. Pie apjoma palielināšanas robežā līdz 20% netika novērotas izmaiņas zaudējumos no kavēto aizdevumu atmaksas, kas ir būtisks faktors aizdevumu uzkrājumu aprēķināšanā. Darbā tiek izmantota informācija kas ir iegūta no uzņēmuma iekšējām datubāzēm. Tapat arī darbā pamatdaļā ir izmantotas autora veidoti 5 grafiki, 2tabulas un tam papildus 9 tabulas/grafiki, kas atrodas pielikumā.
Atslēgas vārdi Parādsaistību nepildīšanas iespējamība, Zaudējumi no kavētiem aizdevumiem, Kavēti aizdevumi, Uzkrājumi, Apskates grupa 1, Apskates grupa 2, Augsts utilizācijas klienti, Zemas utilizācija klienti, Palielinājums, Īpatsvars
Atslēgas vārdi angļu valodā Probability of default, Loss given default, Defaults , Provisions, Profit, Payday, Sample group 1, Sample Group 2, High Utilization clients, Low utilization clients, Increase, Share
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2016 11:52:15