Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Klientam pieejmā kredītlimita palielināšanas ietekme uz patēriņa kreditēšanas uzņēmuma peļņu
Title in English Measuring Profitability of Client Credit Limit Increase for Consumer Lending Company
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor R.Lucijanovs
Reviewer R.Lieksnis
Abstract Uzņēmums, kas nodarbojas ar īstermiņa patēriņa aizdevumu izsniegšanu privātpersonām, peļņas un pārdošanas apjomu uzlabošanai vairākas reizes pēdējo gadu laikā ir palielinājis klientam maksimālo pieejamo aizdevuma apjomu. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot vai klienta maksimāla aizdevuma apjoma palielināšana ir uzlabojusi uzņēmuma peļņu. Maģistra darbā ir veikta katras palielināšanas instances padziļināta analīze ar mērķi saprast kā tā ir izmainījumi galvenos faktorus kas ietekmē uzņēmums ienesīgumu. Kā galvenais faktori tiek apskatīti izmaiņas vidējos aizdevuma apjomos, izmaiņas aizdevumu atmaksas kvalitātē un izmaiņas zaudējumos no kavēto aizdevumu atmaksas. Tiek veikta arī analīze lai noteiktu vai izmaiņas rādītājos mēnešos kad notiek apjomu palielināšana, nav saistītas tikai ar mēneša sezonālām izmaiņām. Pēc visu faktoru un rezultātu analīzes var secināt, ka aizdevumiem, kas atrodas grupā, kam tika palielināts maksimālā aizdevuma apjoms, ienesīgums pirms uzkrājumu atrēķināšanas palielinās par 0.5% par katru 1% maksimāla apjoma pieauguma. Pie apjoma palielināšanas robežā līdz 20% netika novērotas izmaiņas zaudējumos no kavēto aizdevumu atmaksas, kas ir būtisks faktors aizdevumu uzkrājumu aprēķināšanā. Darbā tiek izmantota informācija kas ir iegūta no uzņēmuma iekšējām datubāzēm. Tapat arī darbā pamatdaļā ir izmantotas autora veidoti 5 grafiki, 2tabulas un tam papildus 9 tabulas/grafiki, kas atrodas pielikumā.
Keywords Parādsaistību nepildīšanas iespējamība, Zaudējumi no kavētiem aizdevumiem, Kavēti aizdevumi, Uzkrājumi, Apskates grupa 1, Apskates grupa 2, Augsts utilizācijas klienti, Zemas utilizācija klienti, Palielinājums, Īpatsvars
Keywords in English Probability of default, Loss given default, Defaults , Provisions, Profit, Payday, Sample group 1, Sample Group 2, High Utilization clients, Low utilization clients, Increase, Share
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 05.05.2016 11:52:15