Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Svarīgāko darba izpildes rādītāju izstrāde finanšu departamenta apakšnodaļai rūpniecības uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Development of the KPI’s for The Finance Department Sub-Team in Industrial Company
Autors Elza Opmane
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs R.Lucijanovs
Recenzents R.Lieksnis
Anotācija Darba nosaukums: “Svarīgāko darba izpildes rādītāju izstrāde finanšu departamenta apakšnodaļai rūpniecības uzņēmumā” Darba mērķis ir izstrādāt Finanšu departamenta apakšnodaļai darba izpildes rādītājus, kas palīdzētu darbiniekiem un vadībai ikdienā sekot līdzi darba rezultātiem un to izmaiņām. Darbā tiek analizēti apakšnodaļas darba pienākumi un iespējamie rādītāji. Darbā gaita tiek izskatīti PwC, Deloitte un citu autoru veiktie pētījumi par Apvienoto pakalpojumu centra (SSC) ieguvumiem un tā veiksmīgai darbībai nepieciešamajiem kritiskajiem faktoriem (CSFs), kuru starpā kā viens no svarīgākajiem tiek uzskatīts tieši darba izpildes rādītāji. Veiktajā literatūras apskatā tiek nodefinēti svarīgāko darba izpildes rādītāju tipi un to izstrādes vadlīnijas, sasaistot ar kompānijas iekšienē izmantoto metodiku. Rezultātā tiek izstrādāti 7 dažādi darba izpildes rādītāji, kuri tiek atspoguļoti ikdienā uz komandas tāfeles. Darbs atspoguļo izstrādāto rādītāju rezultātu analīzi un novērtē to izstrādes ieguvumus apakšnodaļas ikdienas darbā. Darba gaitā tika veikta neliela aptauja Apvienoto pakalpojumu centrā ar mērķi noskaidrot darbinieku domas par nesen ieviestajiem rādītājiem un vizuālajām tāfelēm. Galvenie izmantotie informatīvie resursi: Deloitte un PwC izstrādātie materiāli, datubāzēs ScieneDirect, Scopus, WILEY pieejamie pētījumi, uzņēmuma gada pārskati un iekšējie materiāli, kā arī dažādu autoru izdotās grāmatas. Darbā ir atrodami: 9 tabulas, 20 attēli un 6 pielikumi. Darba valoda ir Angļu valoda.
Atslēgas vārdi Apvienoto Pakalpojumu Centrs, Svarīgākie darba izpildes rādītāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Shared Service Center, Key Performance Indicators, Perfomance Measures,
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 05.05.2016 11:18:38