Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Talantu vadības stratēģijas Latvijas futbolā
Nosaukums angļu valodā Talent Management Strategies in Football Industry in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs M.Kjaer
Recenzents A.Gaile
Anotācija Baklaura darba tēma ir “Talantu vadības stratēģijas Latvijas futbolā”. Talantu vadība un attīstība ir aktuālas tēmas mūsdienu biznesa vidē. Tomēr, šī tēma nav plaši pētīta sportā, specifiskāk – futbolā, kur visa sistēma balstās uz talantu. Darba mērķis ir izpētīt pašreizo talantu vadības modeli Latvijas virslīgas futbola klubu akadēmijās un izveidot ieteikumus, kā uzlabot talantu vadības modeli. Galvenie jautājumi literatūras apskatā ir talanta definīcija un talantu vadības stratēģijas galvenās komponentes futbola kontekstā, talanta identifikācijas un attīstības metodes sportā, kā arī nepieciešamie ārējie resursi veiksmīgai talantu attīstībai kluba ietvaros. Galvenais informācijas avots pētījuma daļā ir sešas intervijas ar futbola akadēmiju pārstāvjiem, kā arī Latvijas Futbola Federācijas pārstāvja (eksperta) viedoklis par nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās sistēmās. Datu analīzei izmantota datu kodēšana – iepriekš noteiktas, uz teoriju balstītas pamatkategorijas un apakškategorijas. Bakalaura darbs satur 69 lapas, 7 attēlus, 13 tabulas un 3 pielikumus. Bakalaura darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi Talantu vadība, futbolas, jauniešu akadēmijas, talanta identifikācija, talanta attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Talent management, football, youth football academies, talent identification, talent development
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.03.2016 14:09:05