Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Talantu vadības stratēģijas Latvijas futbolā
Title in English Talent Management Strategies in Football Industry in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor M.Kjaer
Reviewer A.Gaile
Abstract Baklaura darba tēma ir “Talantu vadības stratēģijas Latvijas futbolā”. Talantu vadība un attīstība ir aktuālas tēmas mūsdienu biznesa vidē. Tomēr, šī tēma nav plaši pētīta sportā, specifiskāk – futbolā, kur visa sistēma balstās uz talantu. Darba mērķis ir izpētīt pašreizo talantu vadības modeli Latvijas virslīgas futbola klubu akadēmijās un izveidot ieteikumus, kā uzlabot talantu vadības modeli. Galvenie jautājumi literatūras apskatā ir talanta definīcija un talantu vadības stratēģijas galvenās komponentes futbola kontekstā, talanta identifikācijas un attīstības metodes sportā, kā arī nepieciešamie ārējie resursi veiksmīgai talantu attīstībai kluba ietvaros. Galvenais informācijas avots pētījuma daļā ir sešas intervijas ar futbola akadēmiju pārstāvjiem, kā arī Latvijas Futbola Federācijas pārstāvja (eksperta) viedoklis par nepieciešamajiem uzlabojumiem esošajās sistēmās. Datu analīzei izmantota datu kodēšana – iepriekš noteiktas, uz teoriju balstītas pamatkategorijas un apakškategorijas. Bakalaura darbs satur 69 lapas, 7 attēlus, 13 tabulas un 3 pielikumus. Bakalaura darba valoda ir angļu valoda.
Keywords Talantu vadība, futbolas, jauniešu akadēmijas, talanta identifikācija, talanta attīstība
Keywords in English Talent management, football, youth football academies, talent identification, talent development
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 30.03.2016 14:09:05