Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Brīvā tirgus apstākļi maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem un šī brīža ekonomiskie apstākļi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Ideal Free Competitive Market Conditions for Small- to Medium-Sized Enterprises (SMEs) and The Current Economic Environment in Latvia
Autors Ayan Kanatov
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs P.Nazarova
Recenzents A.Jakobsons
Anotācija Mazie un vidējie uzņēmumu (MVU) pastāvēšanai un attīstībai ir nepieciešami noteikti tirgus apstākļi, bet vai šie apstākļi pastāv pašreizējā Latvijas ekonomikā? Šī pētījuma būtība arī saistās ar to, lai izpētītu, kādi tirgus apstākļi ir nepieciešami MVU un kas tiek darīts Latvijā, lai stimulētu MVU stabilu un ilgtspējīgu attīstību. Pamatojoties iepriekš minētajā, pētījuma tēma ir „Brīvā tirgus apstākļi maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem un šī brīža ekonomiskie apstākļi Latvijā.”. Attiecīgā pētījuma mērķis ir izpētīt tirgus vides aspektus, kas vislabāk atbilst MVU, kā arī izpētīt, kādus pasākumus un iniciatīvas Latvijā praktizē ES un pašas Latvijas institūcijas, lai atbalstītu MVU. Papildus tam pētījums padziļinās arī to aspektu un faktoru izpētē, kas ļauj identificēt MVU piemērotāko organizatorisko struktūru un kopējos darba apstākļus, kas ļautu MVU pilnveidot savu darbību, kā arī nodrošināt to ilgtspējību mainīgos tirgus apstākļos. Pētījums sastāv ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek pētītas ekonomikas teorijas MVU kontekstā, bet otrajā nodaļā tiek raksturota MVU pētījumu metodoloģiskie aspekti. Savukārt trešajā nodaļā tiek apkopoti pētījuma rezultāti, bet ceturtajā nodaļā tiek veikta Latvijas iniciatīvu analīze attiecībā pret vietējo MVU atbalstu. Pamatojoties veiktajā pētījumā, autors apkopoja galvenās atziņas un izstrādāja priekšlikumus, lai pilnveidotu Latvijas politiku (ALTUMM un Latvijas Garantijas Aģentūras u.c. atbildīgo institūciju darbību, ) MVU atbalstīšanas jomā. Pētījuma kopējais lappušu skaits ir 33, tas izveidots, pamatojoties uz 32 literatūras, zinātnisko rakstu un citu izziņas avotu vienībām. Darbā ir iekļauti 2 attēli, pielikumu nav. Pētījums un tā apkopojums (darbs) ir veikts un uzrakstīts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Small- to Medium-Sized Enterprises, Baltic, Business, market,
Atslēgas vārdi angļu valodā SME, Free market, Latvia, Riga, Economic Environment,
Valoda eng
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 13.03.2016 15:51:21