Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Management in international business
Title in original language Brīvā tirgus apstākļi maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem un šī brīža ekonomiskie apstākļi Latvijā
Title in English Ideal Free Competitive Market Conditions for Small- to Medium-Sized Enterprises (SMEs) and The Current Economic Environment in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor P.Nazarova
Reviewer A.Jakobsons
Abstract Mazie un vidējie uzņēmumu (MVU) pastāvēšanai un attīstībai ir nepieciešami noteikti tirgus apstākļi, bet vai šie apstākļi pastāv pašreizējā Latvijas ekonomikā? Šī pētījuma būtība arī saistās ar to, lai izpētītu, kādi tirgus apstākļi ir nepieciešami MVU un kas tiek darīts Latvijā, lai stimulētu MVU stabilu un ilgtspējīgu attīstību. Pamatojoties iepriekš minētajā, pētījuma tēma ir „Brīvā tirgus apstākļi maziem un vidēji lieliem uzņēmumiem un šī brīža ekonomiskie apstākļi Latvijā.”. Attiecīgā pētījuma mērķis ir izpētīt tirgus vides aspektus, kas vislabāk atbilst MVU, kā arī izpētīt, kādus pasākumus un iniciatīvas Latvijā praktizē ES un pašas Latvijas institūcijas, lai atbalstītu MVU. Papildus tam pētījums padziļinās arī to aspektu un faktoru izpētē, kas ļauj identificēt MVU piemērotāko organizatorisko struktūru un kopējos darba apstākļus, kas ļautu MVU pilnveidot savu darbību, kā arī nodrošināt to ilgtspējību mainīgos tirgus apstākļos. Pētījums sastāv ievada, četrām nodaļām un secinājumiem. Darba pirmajā nodaļā tiek pētītas ekonomikas teorijas MVU kontekstā, bet otrajā nodaļā tiek raksturota MVU pētījumu metodoloģiskie aspekti. Savukārt trešajā nodaļā tiek apkopoti pētījuma rezultāti, bet ceturtajā nodaļā tiek veikta Latvijas iniciatīvu analīze attiecībā pret vietējo MVU atbalstu. Pamatojoties veiktajā pētījumā, autors apkopoja galvenās atziņas un izstrādāja priekšlikumus, lai pilnveidotu Latvijas politiku (ALTUMM un Latvijas Garantijas Aģentūras u.c. atbildīgo institūciju darbību, ) MVU atbalstīšanas jomā. Pētījuma kopējais lappušu skaits ir 33, tas izveidots, pamatojoties uz 32 literatūras, zinātnisko rakstu un citu izziņas avotu vienībām. Darbā ir iekļauti 2 attēli, pielikumu nav. Pētījums un tā apkopojums (darbs) ir veikts un uzrakstīts angļu valodā.
Keywords Small- to Medium-Sized Enterprises, Baltic, Business, market,
Keywords in English SME, Free market, Latvia, Riga, Economic Environment,
Language eng
Year 2016
Date and time of uploading 13.03.2016 15:51:21