Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Šķiedru orientācija laminārā betona maisījuma plūsmā"
Nosaukums angļu valodā "Fiber orientation in laminar flow of concrete mix"
Autors Krišjānis Auza
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Videvuds Ārijs Lapsa
Recenzents Arturs Lukašenoks
Anotācija Maģistra darba mērķis ir izpētīt šķiedrbetona iegūšanas paņēmienu, šķiedras orientējot laminārā betona plūsmā, eksperimentāli pārbaudot paņēmiena darbību praksē. Maģistra darbā veikta pieejamās informācijas izpēte un analīze, un eksperimentāli pārbaudīta viena no šķiedru orientācijas metodēm. Maģistra darbā apkopota pieejamā informācija par šķiedru orientāciju betonā, izstrādātajiem šķiedru orientēšanas paņēmieniem, veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. Apskatītas esošās orientēta šķiedrbetona ražošanas tehnoloģijas, izvērtētas to priekšrocības un trūkumi. Veikta esošās situācijas nozarē analīze, izdarīti secinājumi par esošajām metodēm un iespējām attīstīt esošās tehnoloģijas. Maģistra darbā veikti eksperimenti, un viens no Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku patentētajiem orientēta šķiedrbetona ražošanas paņēmieniem pārbaudīts eksperimentāli. Izgatavota ierīce – vibrorene – lamināras betona plūsmas modelēšanai laboratorijas apstākļos. Tika izgatavoti šķiedrbetona paraugi, tie pārbaudīti caurskaņojot ar ultraskaņu, noteikts paraugu blīvums, veikta pārbaude četrpunktu liecē, noteiktas deformācijas. Iegūtie rezulotāti apkopoti, meklētas sakarības starp dažādu pārbaužu rezultātiem. Eksperimentāli iegūtās sakarības attēlotas grafiski. Analizējot eksperimentu norisi un iegūtos rezultātus, izdarīti slēdzieni par metodes efektivitāti un šķiedru orientēšanas iespējām betona plūsmā. Izstrādāti ieteikumi tehnoloģijas uzlabošanai un turpmākai attīstībai, kā arī norādīti nepieciešamie turpmākas pētniecības virzieni.
Atslēgas vārdi orientēts šķiedrbetons; lamināra betona maisījuma plūsma; nehomogēns šķiedrbetons'
Atslēgas vārdi angļu valodā oriented fiber concrete; laminar concrete mix flow; non-homogenious fiber concrete
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2016 23:09:45