Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Šķiedru orientācija laminārā betona maisījuma plūsmā"
Title in English "Fiber orientation in laminar flow of concrete mix"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Videvuds Ārijs Lapsa
Reviewer Arturs Lukašenoks
Abstract Maģistra darba mērķis ir izpētīt šķiedrbetona iegūšanas paņēmienu, šķiedras orientējot laminārā betona plūsmā, eksperimentāli pārbaudot paņēmiena darbību praksē. Maģistra darbā veikta pieejamās informācijas izpēte un analīze, un eksperimentāli pārbaudīta viena no šķiedru orientācijas metodēm. Maģistra darbā apkopota pieejamā informācija par šķiedru orientāciju betonā, izstrādātajiem šķiedru orientēšanas paņēmieniem, veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem. Apskatītas esošās orientēta šķiedrbetona ražošanas tehnoloģijas, izvērtētas to priekšrocības un trūkumi. Veikta esošās situācijas nozarē analīze, izdarīti secinājumi par esošajām metodēm un iespējām attīstīt esošās tehnoloģijas. Maģistra darbā veikti eksperimenti, un viens no Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku patentētajiem orientēta šķiedrbetona ražošanas paņēmieniem pārbaudīts eksperimentāli. Izgatavota ierīce – vibrorene – lamināras betona plūsmas modelēšanai laboratorijas apstākļos. Tika izgatavoti šķiedrbetona paraugi, tie pārbaudīti caurskaņojot ar ultraskaņu, noteikts paraugu blīvums, veikta pārbaude četrpunktu liecē, noteiktas deformācijas. Iegūtie rezulotāti apkopoti, meklētas sakarības starp dažādu pārbaužu rezultātiem. Eksperimentāli iegūtās sakarības attēlotas grafiski. Analizējot eksperimentu norisi un iegūtos rezultātus, izdarīti slēdzieni par metodes efektivitāti un šķiedru orientēšanas iespējām betona plūsmā. Izstrādāti ieteikumi tehnoloģijas uzlabošanai un turpmākai attīstībai, kā arī norādīti nepieciešamie turpmākas pētniecības virzieni.
Keywords orientēts šķiedrbetons; lamināra betona maisījuma plūsma; nehomogēns šķiedrbetons'
Keywords in English oriented fiber concrete; laminar concrete mix flow; non-homogenious fiber concrete
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 07.02.2016 23:09:45