Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Plākšņu siltummaiņa konstruēšana ar siltummaiņu aprēķina programmu
Nosaukums angļu valodā Plate Heat Exchanger Design with Heat Exchangers Calculation Program
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Sigurds Jaundālders
Recenzents Dr.sc.ing. Dmitrijs Rusovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir “Siltummaiņu aprēķina programmas pielietojums lodēto plākšņu siltummaiņu konstruēšanai”, un darba autors ir Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras studiju programmas „Siltumenerģētika un siltumtehnika” students Nauris Krištobs. Maģistra darba mērķis ir veikt apskatu un pētījumus par plākšņu siltummaiņu pielietojuma jomām, to raksturlielumiem, ekspluatācijas īpašībām, aprēķina metodiku un datorprogrammu pielietojumu to konstruēšanā. Darba izstrādē tika izmantota praktiskā darba pieredze plākšņu siltummaiņu ražotājfirmā SIA Eko-Air, kas atrodas Salaspilī. Darba pirmajā daļā ir aprakstīti daži no kompakto plākšņu tipa siltummaiņu pielietojumiem, īpaši apkures sistēmās, saldēšanas un siltumsūkņu iekārtās. Divas siltummaiņu aprēķinu metodikas ir aprakstītas darba otrajā daļā, kur dots šo metodiku salīdzinājums. Darba trešajā daļā apskatīta siltummaiņu aprēķinu datorprogramma Anex with predict. Darba ceturtajā daļā ir aprakstīti siltummaiņu darbību noteicošie parametri un raksturlielumi, bet piektajā daļā ir analizēta materiālu izvēle, pielāgojamie standarti un ūdens kvalitātes ietekme uz iekārtu darbību. Sestajā daļā tiek pieņemta plākšņu sākotnējā ģeometrija, izveidoti un aprēķināti 8 plākšņu varianti, no kuriem pēc analīzes un salīdzinājuma ir izvēlēts pats izdevīgākais. Darbā ir 50 lapaspuses skaidrojošā teksta, 7 tabulas, 16 attēli, 19 pielikumi, izmantoti 20 literatūras avoti
Atslēgas vārdi Siltummainis, lodētais plākšņu siltummainis, plākšņu siltummainis, Re, Nu, Pr, siltumpārejas koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Heat exchanger, brazed plate heat exchanger, plate heat exchanger, Re, Nu, Pr, heat transfer coefficient
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2016 17:51:26